Անի Սարգսի Խալաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում»
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի մագիստրատուրա, , ավարտական աշխատանքի թեման` «Եկամուտների անհավասար բաշխումը և տնտեսական աճը ՀՀ-ում»
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, դասախոս

Մասնագիտական պրակտիկա
2006 թ. հուլիս-օգոստոս, Հայէկոնոմ բանկ, հաշվապահության և կրեդիտային բաժիններ
2008 թ. նոյեմբեր, ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, ռիսկերի կառավարման բաժին
2009 թ. հունվար-փետրվար, IMEX GROUP, գովազդային բաժի

Պրակտիկա
Դեկտեմբեր 2008 - փետրվեր 2009 «IMEX Group» գովազդային բաժին
Սեպտեմբեր 2008 - նոյեմբեր 2009 ԱԳԲԱ - կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, Ռիսկերի կառավար կառավարման բաժին
Հունիս 2006 - օգոստոս 2006 ՀայԷկոնոմ բանկ, Պլաստիկ քարերի բաժին, Վարկային բաժին, Հաճախորդների սպասարկման բաժին

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office XP, SPSS, Eviews, Stata

Անի Սարգսի Խալաթյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ․ Ս․ Մարուխյան, Ռ․ Ա․ Գևորգյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում | Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան |

A. S. Khalatyan

The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան |

Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Khalatyan, Vehanush Marukhyan

Energy Economy | Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53 |

Վ. Ս. Մարուխյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան, Ղուկասյան Գ. Մ. , Բունիաթյան Մ.

Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ |

Ani Khalatyan

Residential electricity consumption in armenian regions | Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119 |
 

Թեզիս/Thesis

Vehanush Marukhyan, Ani Khalatyan

Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39

Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37

Խալաթյան Ա. Ս.

Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար | Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43