Անի Գրիգորի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագիտություն-մագիստրատուրա
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագործական քիմիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Դասախոս

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
ՀՀ տարածաշրջանում աճող բույսերում պարունակվող կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի որակական և քանակական հետազոտություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ, Մանրէաբանություն (իմունոլոգիա, վիրուսոլոգիա)

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2016 թթ. Գեդեոն Ռիխտեր ՀՁ ՍՊԸ

Դրամաշնորհներ
2015 - 2017 թթ. 15T-1F241
«Pseudomonas aeruginosa և Klebsiella pneumoniae շտամների հակաբիոտիկ կայունության հայթհայթման ուղիների մշակում»

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint),
ChemDraw, AutoDock

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

ani.mkrtchyan@ysu.am

Անի Գրիգորի Մկրտչյան

Դասախոս | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

A. M. Hovhannisyan, N. A. Hovhannisyan, A. G. Mkrtchyan, A. S. Sargsyan, B. G. Babayan, N. S. Avetisyan

Heterocyclic substituted non-protein amino acids as inhibitors of Clostridium histolyticum collagenase | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 1(70), էջ 12-15
 

Թեզիս/Thesis

B. Babayan, A. Hovhannisyan, A. Sargsyan, A. Mkrtchyan, N. Hovhannisyan

Plasmid isolated from Pseudomonas aeroginosa soil strains carry the genes providing antibiotic resistence | Biotechnology: Science and practice.International Scientific Conference of Young Researchers. Book of Abstracts, 2017, p. 88

A. Hovhannisyan , G. Oganezova, M. Melkumyan, M. Melkumyan, M. B. Chitchyan, A. Sargsyan, A. Mkrtchyan, N. Hovhannisyan

Novel synthetic amino acids and peptides demonstrating pharmacological properties | World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds. Tbilisi 09-11 october, 2017, p. 55-56