Անի Սարգսի Շիրխանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Անի Սարգսի Շիրխանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Shirjanián Aní S.

El uso del artículo definido en español y su equivalencia en Armenio | Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1 , стр. 26-31

Aní Shirjanián

El uso de internet en el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 138-142 էջ, Հայաստան |