Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Կրթական-հետազոտական այցեր Հայդելբերգի համալսարան, Գերմանիա (2012, 2017-2018), Գրացի համալսարան, Ավստրիա (2013, 2017), Բեռլինի ազատ համալսարան, Գերմանիա (2015), Բազելի համալսարան, Շվեյցարիա (2014), Պոտսդամի համալսարան, Գերմանիա (2012)
14 ապրիլի, 2012 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2010 - 2011 թթ. Ph.D. հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2004 - 2009 թթ. ասպիրանտուրա, Մանկավարժության ամբիոն` ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ
Գիտական ատենախոսության թեման` «Հաղորդակցման ուղիներն ու տեխնոլոգիաները մանկավարժական գործընթացում»
2000 - 2004 թթ. բարձրագույն, Մանկավարժություն և ուսուցման մեթոդիկայի բաժին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Աշխատանքային փորձ
2018թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնի Erasmus+ PRINTEL ծրագրի խորհրդատու/վերապատրաստող (Նորարական դասավանդման ծրագրային բաղադրիչ)
2017թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հետբուհական վարչության վերապատրաստող: Հիմնական դասընթացներ՝ Համակցված դասավանդում, Հաղորդակցումը կրթական գործընթացում, Կոմպետենտահեն համալսարանական դասավանդում
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի աշխատակից, Հեռուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
2011 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, World Vision Armenia
2010 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, «Մարդկային զարգացման միջազգային կոնտրոն»
2006 - 2008 թթ. դասախոս, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2008 թթ. ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2006 թթ. վերապատրաստող, IREX Armenia գրասենյակի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում

Կարդացվող դասընթացներ
Բկալավրիատ
Սոցիալ-կրթական հաղորդակցում
Կրթական տեխնոլոգիաներ
Կրթական քվալիմետրիա
Մանկավարժական աքսիոլոգիա
Մանկավարժական ռիսկաբանություն
Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
Կրթական հետազոտությունների պլանավորում ու մեթոդներ
Կրթական հետազոտությունների գնահատում
Կրթական քաղաքականություն և ռազմավարություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համալսարանական դասավանդում
Հաղորդակցման մոդելները կրթության համակարգում
Կրթության համակարգի փոխակերպումներն ու զարգացումները
Հասարակական արժեքներ
Ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում
Դաստիարակչական խորհրդատվություն
Ռիսկերի ու ռիսկի գործոնների գնատահում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների/հետազոտություններ
2017 - 2018 թթ. Հետազոտություն Հայդելբերգի համալսարանում, Գերմանիա
2017 թ. Հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2015 թ. Հետազոտություն Բեռլինի ազատ համալսարանում, Գերմանիա
2014 թ. Հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2013 թ. Հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2012 թ. Հետազոտություն Հայդելբերգի համալսարանում, Գերմանիա
2012 թ. Հետազոտություն Պոտսդամի համալսարանում, Գերմանիա -ուղղել
2011 թ. PhD հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 - 2011 թթ. AGBU-ի դրամաշնորհ` գիտահետազոտական ծրագիր Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 թ. Ուսումնական այց Կոնստանցի համալսարան, Գերմանիա
2010 թ. «Կրթական քաղաքականության վերլուծություն» դասընթացի ձևավորում Կրթական ծրագրերի ռեսուրս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2012 թ-ից մինչ օրս Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի ղեկավար մարմնի անդամ
2011 թ-ից մինչ օրս DAAD կրթաթոշակակիների նախագահության անդամ
2009 թ-ից մինչ օրս Հայ օգնության ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ
2001 - 2004 թթ. Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ

Պարգևներ
16 մայիսի 2020 թ. «ԵՊՀ-ում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» հասարակագիտական անվանակարգ. դասավանդման մեթոդների կատարելագործումը խթանելու, արդի մեթոդների կիրառմանը, ինչպես նաև լավագույն փորձի տարածմանը նպաստելու համար
19-20 ապրիլի, 2018 թ. «Մանկավարժական սկիզբ» ԱՊՀ երկրների երիտասարդ դասախոսների մրցույթի հաղթող «Մրցութային լավագույն նյութեր» անվանակարգում, Բուհերի եվրոպական միավորում, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան, Մոսկվա
12 հոկտեմբերի, 2016 թ. Երեւանի պետական համալսարանի շնորհակալագիր՝ բուհական կրթության զարգացման և Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար
26 դեկտեմբեր, 2013 թ. «Լավագույն գիտական նախագիծ - 2013» պարգև հասարակական գիտությունների բնագավառում` Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմակերպած մրցույթում հաղթելու համար
24 մայիսի, 2013 թ. ՀՀ Նախագահի «Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն - 2013»-ի հաղթող` սոցիոլոգիայի, քաղաքական գիտությունների, հոգեբանության, մանկավարժության բնագավառում Ն.Ադոնցի անվան մրցանակ
28 հուլիսի, 2012 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հուլիս ամսվա հաղթող
19 մայիսի, 2010 թ. Սպորտի և երիտասարդության նախարարության պարգև «Երիտասարդների գիտատեխնիկական և գիտահետազոտական նախագծերի ամենամյա մրցույթ»-ում հաղթելու համար
14 դեկտեմբեր, 2004 թ. Ազգային ժողովի նախագահի «Մանկավարժության ապագա» պարգև ուսումնառության ժամակաշրջանում ցուցաբերած բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվության և կատարած գիտական ուսումնասիրությունների համար
17 դեկտեմբեր, 2004 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Լավագույն շրջանավարտ – 2004»

(+374 10) 54-43-94
anna.aleksanyan@ysu.am

Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Ա. Ս. Ալեքսանյան

Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում | Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am

Ա. Ալեքսանյան, Ս. Վարդումյան

Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ դարձնում են իմաստուն և առողջ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2007, 40 էջ

Ա. Ալեքսանյան, Ս. Վարդումյան

Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ օգնում են մտածել, ստեղծագործել, խոսել, հաշվել, հաղորդակցվել | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2006, 54 էջ

Ա. Ալեքսանյան, Ս.Վարդումյան

Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ | Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար: Երևան, 2005, 407 էջ
 

Հոդված/Article

Anna Aleksanyan

The Techniques of Upbringing Symbolism and their Application in Public Communication (Դաստիարակության կերպավորման տեխնիկան և դրա կիրառումը հանրային հաղորդակցման ոլորտում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 63-72 |

Алексанян Анна Сейрановна

Современные Проблемы Инновационного Обучения | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 3, 14-17 էջ

Ալեքսանյան Աննա

Ռիսկային Իրավիճակի Կարգավորիչների Հիմնախնդիրը Մանկավարժական Ռիսկաբանության Մեջ | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 69-79 էջ

Աննա Ալեքսանյան, Հրանտ Հակոբյան

Բուհի կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները արդիականացող աշխարհում | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), 260-269 էջ

Anna Aleksanyan

The Role of New Educational Technologies in Teachers’ Professional Preparation in Higher Education | Education – Technology – Computer Science, 2018, 4/26, 360-364 էջ
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Ս. Ալեքսանյան

Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները | «Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163