Աննա Ռուբենի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Աննա Ռուբենի Դավթյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ռ. Դավթյան

Խուան Վալերայի «Երկայնահասակ Խուանիտան» վեպի թեմատիկ և լեզվական առանձնահատկությունները | Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, стр. 130-135 |

Աննա Դավթյան

El Juego en la enseñanza de Español como lengua extranjera | Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1, 69-75 |

Աննա Դավթյան

«Հրաշք» հասկացության գործառույթը Գ.Գ. Մարկեսի ուշ շրջանի ստեղծագործություններում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 178-184 էջ, Հայաստան