Աննա Սեդրակի Հովակիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, թեմա - «ԷՀՄ ֆունկցիոնալ ծրագրային տեստերի նախագծման ծրագրային գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում», 22 նոյեմբերի 1991 թ., Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այսօր, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
2000 - 2007 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1996 - 2000 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991 - 1996 թթ. Բնական գիտություններում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների կիրառման ամբիոնի ասիստենտ, Մաթեմատիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1991 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման լեզուներ, Տվյալների կառուցվածքներ, Ծրագրային համակարգերի տեստավորում և որակի ապահովում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոնային և հեռավար ուսուցում, գենետիկ ալգորիթմներ, ոչ հստակ բազմություններ և ոչ հստակ տրամաբանություն, նեյրոնային ցանցեր, Wireless-տեխնոլոգիաներ, Data Mining, ծրագրային համակարգերի տեստավորում, Web-ծրագրավորում, Semantic Web:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Ինտեգրացված գործիքային միջավայր հայերեն լեզվով նոր կրթական տեխնոլոգիաների համար (IATP- Internet Access Training Program) , 2000 - 2001 թթ. ծրագրավորող
2. Հեռավար ուսուցման արդյունավետությանբարձրացման մեթոդներ (IATP - Internet Access Training Program), No. IATP2001-AM-14, 2001, ծրագրավորող
3. Հեռավար տեստավորման համակարգThe Distance Testing System (IATP - Internet Access Training Program), 2002 թ. ծրագրավորող
4. Էլեկտրոնային ուսուցման գործիքային միջավայրի մշակում (OSI - Open Society Institute), No. 500091CA51, 2002 - 2003 թթ. ծրագրավորող
5. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute) No. 1603, 2003 - 2004 թթ. ծրագրավորող
6. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute), No. 15022, 2006 - 2007 թթ. ծրագրավորող
7. FP7 ISTOK-SOYUZ (Յոթերորդ շրջանակային ծրագիր, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների Բաց գիտելիքի համար, Information Technologies to Open Knowledge for Eastern Europe and Central Asia), No. 231665, 2009 - 2011, տեղական համակարգող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
SOIC06, SOIC07, SOIC08 (Social and Organizational Informatics and Cybernetics)միջազգային կոնֆերանսների ծրագրային կոմիտեի անդամ, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

ahovakimyan@ysu.am
(+374 10) 55-25-11

Աննա Սեդրակի Հովակիմյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան, Ա․ Գ․ Մանուկյան

Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր | Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43 |

Սիրանուշ Սարգսյան, Ալվարդ Խառատյան, Աննա Հովակիմյան

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49 |

Ս. Գ. Սարգսյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ա. Ս. Հովակիմյան

Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15, 4, էջ 609-613 |

Сирануш Саркисян, Анна Овакимян, Маня Зироян

Гибридный метод анализа больших данных с помощью нейронных сетей | Engineering Studies. 2018, Issue 3 (2), Volume 10, 519-526 pp. |

Анна Овакимян, Сирануш Саркисян , Маня Зироян

Fuzzy-подход к генерации сценариев обучения в системах электронного обучения | Educational Researcher. 2018, Issue 9 (2), Vol. 47, 830-837 pp. |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը