Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Մասնակի հեպատէկտոմիայից հետո լճագորտի լյարդի ռեգեներացիայի առանձնահատկությունները և փայծաղի ռեակտիվ փոփոխությունների շարժը», 2006, Գ.00.08 «Կենդանաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
Համատեղությամբ` 2002 թ-ից մինչ այժմ`
Կենսաբանության ֆակուլտետի ԿԳՆ բազային ֆինանսավորմամբ «Ընդհանուր կենսաբանության» լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,

Կարդացվող դասընթացներ
Հյուսվածաբանություն
Անհատական զարգացման կենսաբանություն
Մասնավոր հյուսվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006-2007 ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2009 - ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն. Գնահատում»
2011 – up to date OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology», YSU
2010- up to date 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2010- up to date «EU EACEA Tempus program 158627-Tempus-UK»
2011-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի ղեկավար

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), Ֆրանսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ

Ջիվանյան Կ., Կարապետյան Ա.

Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ

Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ., Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.

Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Կարապետյան, Աննա Գրիգորյան

Արյուն. պլազմա, էրիթրոցիտներ | «Բնագետ», 2020, թիվ 3, էջ 3-8

Աննա Կարապետյան, Աննա Գրիգորյան

Արյուն. լեյկոցիտներ կամ արյան սպիտակ բջիջներ | «Բնագետ», 2020, թիվ 5, էջ 3-18

Աննա Կարապետյան, Աննա Վլադիմիրի Գրիգորյան

Արյուն. թրոմբոցիտներ | 2020, թիվ 4, էջ 20-24

Ա. Ֆ. Կարապետյան, Ա. Վ. Գրիգորյան

Ինքնաիմունիտետ | Բնագետ, 2019, 1, էջ 39-48 |

Nikolay Avtandilyan, Hayarpi Javrushyan, Anna Karapetyan, Armen Trchounian

Inhibition of Tumor Progression by NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester in 7,12- dimethylbenz(a)anthracene Induced Breast Cancer: Nitric Oxide Synthase Inhibition as an Antitumor Prevention | Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2019, Volume 24, Issue 2, pp. 1-11 |

H. N. Yegoryan, A. V. Grigoryan, A. F. Karapetyan

Histological and morphological changes of rats’ thymus under the influence of aflatoxin B1 | Biological Journal of Armenia. 2018, 2 (70), 28-32 pp. |

Карапетян А. Ф., Григорян А. В., Мхитарян М. А.

Гистоморфологические изменения почек крыс при поступлении с кормом Афлатоксина B1 | Успехи медицинской микологии. 2018, том 19, глава 9, стр. 309-313 |

Կարապետյան Ա. Ֆ., Առաքելյան Մ. Ս., Ադամյան Ռ. Գ.

«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման օրինակելի չափանիշները | Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 150-154 |

H. Karapetyan, E. Barsegyan, A. Trchounian

Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp. |

Grigoryan A. V., Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

The clastogenic impact of water in Hrazdan river on liver hepatocytes and peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus) | Science Review. 2017, 6 (6), Vol. 5, 7-10 |

Grigoryan A. V., Karapetyan A. F., Jivanyan K. A

The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus) | Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (4), 39-43 pp. |

Կ. Ա. Ջիվանյան, Ա. Ֆ. Կարապետյան

Գերզգայունության ռեակցիաներ | Բնագետ: 2017, 3, էջ 61-67 |

Ա. Ֆ. Կարապետյան

«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների գիտելիքների ընթացիկ գնահատման տեսակները | Բնագետ, 2016թ․, 2, 31-39 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Ջիվանյան, Ա. Ֆ. Կարապետյան

Ինչպես և ինչ սկզբնաղբյուրից են առաջանում գամետները | Բնագետ, 2015թ․, 3, 39-43 էջ, Հայաստան |

Ա.Վ. Գրիգորյան, Ա. Ն. Կարապետյան, Կ. Ա. Ջիվանյան

Гистоморфологические особенности кожи озерной лягушки (Rana ridibunda), обитающей у реки Раздан (Հրազդան գետի շրջակայքում բնակվող լճագորտի (Rana ridibunda) մաշկի հիստոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 49-52 (ռուսերեն) |

Ջիվանյան Կ., Ա.Կարապետյան

Լիմֆոցիտի երկրորդ դեմքը | Բնագետ, 2009, 3-4, էջ 15-17

Дживанян К.А., А.Ф. Карапетян

Изменение содержания ядерной ДНК гепатоцитов у прыткой ящерицы Lacerta agilis после частичной гепатэктомии | Биологический журнал Армении, 2009; т.4, с. 97-100

Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Ռեգեներացիան և բնային բջիջները | Բնագետ, 2008, 1-2, էջ 26-30

Мовсесян С.О., К.А. Дживанян, Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, Р.А. Петросян, А.Ф.Карапетян, М.А. Никогосян

К вопросу о патоморфологических изменениях некоторых органов кроликов, экспериментально зараженных цистицер-козом Cystecerkus pisiformis | Мат. сьезда об-ва паразитологов РАН, С-П., 2008, с.20-25

Карапетян А.Ф., Мовсесян С.О., Дживанян К.А., Чубарян Ф.А., Теренина Н.Б., Петросян Р.А., Никогосян М.А.

Патоморфологические изменения внутренних органов кроликов при экспериментальном цистицеркозе (Cysticercus pisiformis) | Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.122-132

Կարապետյան Ա.Ֆ., Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.

Սովորողների ընթացիկ գնահատումը որպես կենսաբանության ուսուցման գործընթացի անբաժանելի մաս | Բնագետ, 5, 2008, Երևան, էջ 78-81

Мовсесян С.О., К.А. Дживанян, Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, А.Ф.Карапетян, Р.А. Петросян, М.А. Никогосян

Морфофункциональные изменения ряда органов крыс при экспериментальном гименолепидозе | Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.116-121

Карапетян А.Ф., Дживанян К.А.

Реактивные изменения селезенки Rana ridibunda при регенерации печени | Российский биомедицинский журнал medline.ru, 2007т.8, ст.7, с.56-66

Карапетян А.Ф., Дживанян К.А.

О регенераторном потенциале печени озерной лягушки (Rana ridibunda) после частичной гепатэктомии | Цитология, т. 48, N4, 2006, с. 346-352

Карапетян А.Ф., Дживанян К.А.

О реактивных изменениях пигментных клеток Rana ridibunda при регенерации | VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.60

Карапетян А.Ф.

О гистоморфологии интактной и регенерирующей печени прыткой ящерицы (Lacerta agilis) | Биологический журнал Армении, 2004; 3-4, с. 60-62

Дживанян К.А., Адамян Н.В., Карапетян А.Ф.

Источники посттравматической регенерации печени птиц и амфибий | VII Конгресс Международной ассоциации морфологов, Казань 16-18 сентября, 2004: Морфология, 2004г., т. 126, N4, с. 41

Карапетян А.Ф., Дживанян К.А., Адамян Н.В.

Сравнительные данные о клеточных механизмах посттравматической регенерации печени у разных позвоночных животных | Вестник МАНЭБ, т.8, N7, 2003, с. 98-99

Карапетян А.Ф., Дживанян К.А.

О некоторых гистоморфологических особенностях интактной и регенерирующей после частичной гепатэктомии печени Rana ridibunda | Биологический журнал Армении, 2002; 3-4, с.252-256

Карапетян А.Ф., Оганесян А.М.

Реактивные изменения селезенки крыс, домашних кур и лягушек при посттравматической регенерации печени | Биологический журнал Армении, Ереван 2002, т. 1 – 2, с. 60-64

Ա. Ֆ. Կարապետյան

О клеточных механизмах посттравматической регенерации печени Rana ridibunda (Rana ridibunda-ի լյարդի հետվնասվածքային ռեգեներացիայի բջջային մեխանիզմի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 110-115 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

А. Карапетян, С. Марутян, Э. Барсегян

Влияние миллиметровых волн на активность антиоксидантных ферментов дрожжей Candida guilliermondii NP-4 | XII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», 07-11.06.2021, с. 32-33, Узбекистан

Дживанян К.А., Адамян Н.В., Карапетян А.Ф.

Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии | VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45