Աննա Վանիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ.Ասպիրանտուրա ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակ-ի թարգմանչական բաժին
1983 - 1993 թթ. թիվ 192 ռուսական միջն. դպրոց

Գիտական աստիճանը
2004 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (ՀՀԲՈՀ-ի կողմից)
Ատենախոսություն` «Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրը»

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2001 - 2004 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի Ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE)
անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ,մասնագիտական գրականության թարգմանություն, գեղ.գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն,բառագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին/ սեմինարներին
2007 թ-ին «Թարգմանութունը միջմշակութայինհաղորդակցման համատեքստում», ԵՊՀ
2006 թ-ին շեքսպիրագետների սեմինար “Shakespeare’s Globe” թատրոնում, Լոնդոն
2006 թ-ին «Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային հոգեկերտվածք»,Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
2004 թ-ին AASE (Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի) միջազգային գիտաժողով,ԵՊՀ
2003 թ-ին «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով», ԵՊՀ
1998 թ-ին «Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ», ԵՊՀ

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, MS Outlook, Internet Explorer

Օտար լեզուներ
Անգլերեն,ռուսերեն, գերմաներեն

Աննա Վանիկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հովհաննիսյան Լ., Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Քալաեջյան Տ., Գրիգորյան Գ.

Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան | Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ

Սեֆերյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Խաչատրյան Ա., Գ. Գրիգորյան, Քալաեջյան Տ.

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) - | Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009

Գաբրիելյան Ս., Խաչատրյան Ա., Հակոբյան Գ., Չարչօղլյան Լ.

English for Translators (part 1) | Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
 

Հոդված/Article

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46 |

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր | Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ

Աննա Խաչատրյան

«Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները» | Հայագիտական հանդես N1 (39), Երևան, 2018

Աննա Խաչատրյան

“Shakespeare’s Language as a Means of Shaping Individual Worldview” | Աստղիկ, թիվ 28, Երևան, Սահակ Պարթև, 2017

Աննա Խաչատրյան

“Stylistic Peculiarities of Tumanyan’s Poetry and Their Rendering in English” | Աստղիկ, թիվ 27, Երևան, Սահակ Պարթև, 2016
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը