Աննա Ռազմիկի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 թ. Վերապատրաստում Ֆրայբուրգի Համեմատական և միջազգային քրեական իրավունքի Մաքս-Պլանկի ինստիտուտում
2004 թ. Վերապատրաստում Ամերիկյան Համալսարանի Վաշինգտոնի Իրավաբանական քոլեջում
2002 թ. Վերապատրաստում Հելսինկիի`ՄԱԿ-ին առընթեր Հանցավորության կանխարգելման և վերահսկողության Եվրոպական ինստիտուտում
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 – 1998 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով կատարվող հանցագործությունների կրիմինալոգիական բնութագիրը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2003 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անչափահասների շեղվող վարքագիծ, հանցավորության միտումները, վիկտիմալոգիական հիմնախնդիրներ, պատժի արդյունավետություն, մարդու իրավունքներ, կոռուպցիոն հանցավորություն

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք, Համեմատական քրեական իրավունք, Վիկտիմալոգիա, Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական օրենսդրությունը, Անչափահասների արդարադատություն, Մարդու իրավունքները իրավական հեռանկարում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1999 թ–ից առայսօր ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ–ից առայսօր ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի դասախոս
2013 թ–ից առայսօր ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2007 թ–ից առայսօր ԳՐԵԿՈ, փորձագետ
2010 թ-ից առայսօր OECD՝ փորձագետ
2003 թ-ից առայսօր Հանցավորության և քրեական արդարադատության Վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների Եվրոպական ժողովածուի ՀՀ համակարգող
2008 թ-ից առայսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2016 - 2017 թթ. ՀՀ Կառավարության փորձագետ՝ ոստիկանությունում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
2016 թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փորձագետ՝ ճանապարհային ոստիկանությունումկոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
2016 թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փորձագետ՝ անչափահասների Արդարադատության հիմնախնդիրներով
2015 - 2016 թթ. Իրավաբանների ամերիկյան ընկերակցության փորձագետ՝ Փաստաբանների վերապատրաստման
2013 - 2017 թթ. ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2012, 2015 - 2016 թթ. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետ՝ անչափահասների և ընտանեկան բռնության հիմնախնդիրներով
2010 թ. ՀՀ դատավորների դպրոցի դասախոս
2008 - 2010 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն ծրագրի (CASALS) փորձագետ

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության որակավորման (մրցութային-ատեստավորող) հանձնաժողովի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
Կրիմինոլոգների Եվրոպական միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
annamargaryan@ysu.am

Աննա Ռազմիկի Մարգարյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ |

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Ա. Մարգարյան

Հասարակական կարծիքի հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ զեկույց | Մենագրություն, «Պրոակտիվ հասարակություն» իրավապաշտպան ՀԿ, Ասողին, 2011, 208 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ

Ա. Մարգարյան, Զ. Թոքմաջյան

Ազատազրկում թե՞ այլընտրանք. իրականություն և զարգացման հեռանկարներ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Գրական հայրենիք, 2007, 72 էջ

Առաքելյան Ս. Վ., Գաբուզյան Ա. Հ., Մարգարյան Ա. Ռ.

Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001
 

Հոդված/Article

Աննա Մարգարյան

Տարիքը որպես քրեական պատասխանատվության անհրաժեշտ նախադրյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 44-53 |

Աննա Մարգարյան

Ընկերական միջավայրի ազդեցությունը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 320-334 |

Աննա Մարգարյան

Ընտանիքի դերը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 58-76 |

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների շեղվող վարքագծի բնութագիրը ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 213-233 |

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի սոցիալ-հոգեբանական և մոտիվացիոն առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 53-64 |

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում (1993-2016 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 71-83 |

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների նկատմամբ պատժի և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների նշանակման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 55-61 |

Анна Маргарян

Состояние преступности несовершенн олетних в Республике Армения (1993-2016 гг.) | Уголовное право и криминология, Аграрное и земельное право. 2017. No 7(151), стр. 129-139 |

Анна Маргарян

Уголовно-правовые аспекты наказания нeсовeршeннолeтних в Рeспубликe Армeнии | Уголовное право и процесс, Образование и право no 10, 2017, стр. 156-165 |

Աննա Մարգարյան

Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության դրույթների արտացոլումը ՀՀ քրեական օրենսդրության մեջ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 266-280 |

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների պատժի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 41-51 |

Anna Margaryan

Juvenile Delinquency in Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.229-243 |

Աննա Մարգարյան

Ընտանեկան բռնությունը ՀՀ-ում. օրենսդրական կանոնակարգման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203-213

Ա. Ռ. Մարգարյան

Հանցավորության նկատմամբ վախը և վիկտիմիզացիան Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 19-41 |

Anna Margaryan

Crime and punishment around the worls: Asia and Pacific Volume 3 Armenia | Editor Doris C. Chu, Graeme R. Newman, ABC-CLIO, Oxford, England, 2010, p. 13-20

Anna Margaryan, Ara Gabuzyan

Juvenile Delinquency in Europe an Beyond (Results of the Second International Self-Report Delinquency Study: Armenia) | Springer, London, 2010, p. 369-381

Աննա Մարգարյան

Անչափահասների շեղվող վարքագծի և վիկտիմիզացիայի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 160-172

Աննա Մարգարյան

Հաագայի 1954թ. Մայիսի 14-ի «Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի դրույթների ամրագրումը ՀՀ քրեական օրենսգրքում | «Իրավագիտության հարցեր» թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 26-31

Anna Margaryan, Ara Gabuzyan

Tendenzen der Kriminalität in Armenien in der Übergangszeit | Strafrecht and Kriminalität Entwicklungen in Mittelund Osteuropa, Bochum, 2004, p. 31-47: «Քրեական իրավունքը և հանցավորությունը. զարգացումը Միջին և Արևելյան Եվրոպայում», Բոխում, 2004, էջեր 31-47

Ара Габузян, Анна Маргарян

Тенденции преступности в Армении в переходный период | Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 31-50

Աննա Մարգարյան

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի բնութագիրը | «Իրավագիտության հարցեր», թիվ 4, Երևան, 2003 էջեր 34-42

Ա.Ռ. Մարգարյան

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի ձևավորումը | ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2003, էջեր 249-266

Աննա Մարգարյան

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիկտիմոլոգիական ասպեկտը | «Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2002, էջեր 55-58

Աննա Մարգարյան

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցանքներ կատարած անձանց սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը | «Պետություն և իրավունք», թիվ 2 (16), Երևան, 2002, էջեր 78-88

Աննա Մարգարյան

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Պետություն և իրավունք» թիվ 4 (14), Երևան, 2001, էջեր 74-81