Անուշ Յուրիի Այունց
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական կոչում
2013թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, դասախոս
1994 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, լաբորանտ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
1996 թ. Անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում
2003 թ. Ժամանակակից լեզվաբանութան հիմնախնդիրներ
2004 թ. AASE Առաջին միջազգային գիտաժողով
2007 թ. AASE Երկրորդ միջազգային գիտաժողով
2009 թ. Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ 90 ամյակին
2010 թ. Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Ոճագիտություն, թարգմանաբանություն, տեսական քերականություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Անուշ Յուրիի Այունց

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Paronyan Sh., Ayunts A.

Language and culture in academic context. 2nd Edition | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ

A. Ayunts, G. Altikulanjyan, B. Khachikyan, V. Simonyan, R. Gabrielyan, M. Hakobyan, E. Hakobyan, I. Kocharyan, N. Nersissyan

Text Rendering a Teaching Toolkit | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 104 էջ

Շուշանիկ Պարոնյան, Նաիրա Ներսիսյան, Անուշ Այունց

Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր) | Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.

A. Ayunts, M. Dalalyan, S. Ayunts, L. Ayunts

Practice Your Speaking Skills (A Key to Success) | «Լուսակն» հրատ., 2012

Լ. Համբարձումյան, A. Ghukasyan, A. Ayunts

English in Use | Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Lilit Bekaryan, Anush Ayunts

Integration of Language Skills through Interactive Storytelling | 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017, p 5766-5769 |

Անուշ Այունց

Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան

Anoush Ayunts

Applying contrastive analysis for elucidating certain features of cultural foreign words | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2 (20), pp. 3-9

Ա. Այունց

Բազմաձայնությունը և առոգաբանությունը | Գիտաժողովի նյութեր Բ, (հասարակագիտական պրակ), Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», էջ. 102-110 |

Ա. Այունց, Մ. Դալալյան

Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից | Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129 |
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Այունց

Բազմաձայնությունը Մակդիրում | Օտար Լեզուներ և Գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), ԵՊՀ հրատ., էջ 13

Ayunts A. Y.

The Polyphony of the Word in English and French (A Comparative Study) | Проблемы Современной Лингвистики и Методики Преподавания иностранных Языков, Изд. «Асогик», էջ 27