Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
Թեկնածուական թեմա`«Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծության մասին», 2005, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ,
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործարարության և հետազոտման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն
2012 թ-ից առ այսօր, ՀՊՏՀ, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
2016 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Մակրոտնտեսագիտություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթ.ֆիզ հավասարումներ, Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ օպերատորներ, Ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում:

Որակավորում
05.2009- 05.2012 թթ. Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար, ՀՀ ԿԲ, ք. Երևան, 2012
2012Ã.
11.2008Ã. Financial Analysis Techiques Course, US Treasury, Office of Technical Assistance,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Անուշ Պետրոսյան, Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ | Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Հ. Պետրոսյան

Исследование точечного спектра самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի կետային սպեկտրի հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 8-15 (ռուսերեն) |

Петросян А. Г.

Исследование точечного спектра самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения | Ученные записки ЕГУ, 3, 2003, ст. 8-15

Գ. Ա. Կարապետյան, Ա. Հ. Պետրոսյան

Решение вырoждающихся полуэллиптических уравнений в полупространстве (Վերասերվող կիսաէլիպտիկ հավասարումների լուծումը կիսատարածությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 13-23 (ռուսերեն) |