Անյա Գարսևանի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2001 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1994 - 2001 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1994 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ավագ լաբորանտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների հենքեր (գործնական), Ծրագրավորման լեզուներ,
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

amanukyan@ysu.am

Անյա Գարսևանի Մանուկյան

Դասախոս | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան, Ա․ Գ․ Մանուկյան

Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր | Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43 |

Սարգսյան Ս. Գ., Հովակիմյան Ա. Ս., Իսպիրյան Ն. Հ., Մանուկյան Ա. Գ

Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը | Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ |

Ю.Р.Акопян, А.Г.Манукян

Построение алгебраических многосеточных переобуславливателей для конечноэлементных матриц эллиптических краевых задач. I. Двухсеточные переобуславливатели | Вестник РАУ, серия: физико-математические и естественные науки, Ереван, Российско-Армянский (Славянский) гос. ун-т, No.1, 2007, 22-37

Ю.Р.Акопян, А.Г.Манукян

Построение алгебраических многосеточных переобуславливателей для конечноэлементных матриц эллиптических краевых задач. II. Многосеточный переобуславливатель | Вестник РАУ, серия: физико-математические и естественные науки, Ереван, Российско-Армянский (Славянский) гос. ун-т, No.2, 2007, 91-99