Արա Հայկի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
2008 - 2011 թթ., ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության մասին», 2011 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011թթ, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի լաբորանտ
2011 թ-ից, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների հենքեր, ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու (գործնական), ԷՀՄ և ծրագրավորում (գործնական), Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, Ծրագրավորման լեզուների տիպային կոռեկտություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

ara.arakelyan@ysu.am

Արա Հայկի Առաքելյան

Ասիստենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան, Վ. Ա. Զաքարյան, Գ. Ա. Մարտիրոսյան, Զ. Ա. Նազարյան, Գ. Ռ. Սարդարյան

ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ
 

Հոդված/Article

Ara Arakelyan, Artak Khachatryan

Educational Process Management System | Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, 366-367 pp. |

Ara Arakelyan, Ani Balasanyan

Building and Execution of Queries for Educational Process Management System | Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, p. 364-365 |

Ա. Հ. Առաքելյան

Unsolvability of type correctness problem for functional programs (Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության խնդրի անլուծելիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 28–35 |

Ա. Հ. Առաքելյան

On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 2 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: մաս 2) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, 2010, #1, էջ 37–46 |

Ա. Հ. Առաքելյան

On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 1 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: 1 մաս) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009 #3, էջ 42–51 |