Արա Հրաչիկի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2017- ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից տրված պրոֆեսորի գիտական կոչում
2015- Բան. գիտ. դոկտորի գիտական աստիճանի շնորհում
2009- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան
գրականության ամբիոնի վարիչ
1999- Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2017- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
2009 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ
2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2003 - ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա, Ավստրիա

Հասարակական գործունեություն
2010 - «Համատեքստ» տարեգրքի գլխավոր խմբագիր
2002 - ՀՀ Գրողների Միության անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2019- Պատվոգիր, ԵՊՀ 100-ամյա հոբելյանի առթիվ
2018- ՀՀ նախագահի մրցանակ «Ուլունքախաղ» վեպի համար
2011- Պատվոգիր, ԵՊՀ ռոմանա¬գերման. բան. ֆակ. 20-ամյակի առթիվ
2014 – Պատվոգիր, ԵՊՀ 95-ամյա հոբելյանի առթիվ
2014- Հուշամեդալ, ՀՀ ԿԳ նախարար. և ՀՀ ԳՄ հիմնադրման 80-ամյ. հոբելյանի առթիվ՝ ԿԳ ոլորտում ներդրած մեծագույն ավանդի համար
2014- ԵՊՀ պատվոգիր, երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար
2003- «Գարուն» ամսագրի լավագույն թարգմանչի պատվավոր կոչում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Արա Հրաչիկի Առաքելյան

Պրոֆեսոր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արա Առաքելյան

Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը» | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան

Արա Առաքելյան

20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման | Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ

Ա. Առաքելյան

Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա | «Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
 

Հոդված/Article

Արա Առաքելյան

«Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 7, 216-222 էջ, Հայաստան

Արա Առաքելյան

Հերման Հեսսեի արձակի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 24-31 |

Ա. Հ. Առաքելյան

Թոմաս Մանի փիլիսոփայական վեպերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 15-21 |

Arakelyan A.

The art of adult teaching and learning | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 182 - 190

Ара Аракелян

Интеллектуальная среда и ее структура в романе Т. Манна “Волшебная гора” | "Language and Culture", N 4, Kutaisi, 2010, стр. 104-112
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը