Արա Շավարշի Մալխասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1963 - 1969 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - Հավասարումների լուծելիության ճանաչման խնդրի մասին ազատ խմբի ենթախմբերում
01.01.06 մաթեմատիկական տրամաբանություն,հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ռ.Ֆ. ակադեմիկոս Ս.Ի.Ադյանի և ֆիզ.մաթ Գ. դոկտոր Գ.Ս. Մականինի ղեկավարությամբ Քիշինև Մոլդովա 1980

Աշխատանքային փորձ
1969-1971 Երեվանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ասիստենտ
1971-1988Երեվանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ավագ դասախոս
1988 մինչև այժմ Երեվանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1965-1975 սեմինար և լեկցիա
Մաթեմատիկական անալիզ
Բազմությունների տեսություն ր մաթեմատիկական տրամաբանություն
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
1975-1980 սեմինար ր լեկցիա
Անալիտիկ երկրաչափություն
Օպտիմիզացիայի մեթոդներ
1980-ից գծային հանրահաշիվ
մաթեմատիկական տրամաբանություն
գործույթների հետազոտում
խմբերի տեսություն և ընդհանուր հանրահաշիվ

Լեզուներ
Հայերեն, ոուսերեն, անգլերեն

ara.malkhasyan@ysu.am

Արա Շավարշի Մալխասյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գ. Ս. Մականին, Ա. Շ. Մալխասյան

General solution of quadratic equations in free groups (Քառակուսային հավասարումների ընդհանուր լուծումը ազատ խմբերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 62-65 |

Ա. Մալխասյան

Նիլսենի խնդրի մասին | Հանրահաշիվ ,երկրաչափություն և կիրառությունները,3,2004,էջ113-116

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբում հավասարումներ ընդհանուր լուծման պարամետրիզացման մասին | Հանրահաշիվ երկրաչափություն և կիրառութըուններ,1,2001,էջ69-70

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբում հավասարումների լուծելիության ճանաչման մասին ենթախմբերում. | Կիրառական մաթեմատիկա ,Երեվան n4 1986,էջ 42-47

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբում հավասարումների լուծման պարբերականության ցուցիչը | Մաթ.զամետկի 39(3) (1986),էջ 412-423
 

Արտոնագիր/Patent

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբի ենթախմբերում հավասարումների լուծելիության ճանաչման մասինհավասարումներ ազատ խմբերում | Համամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Մոսկվա 1986 էջ96
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբում հավասարումների լուծումների երկրաչափական նկարագրությունը | Հանրահաշիվ և երկրաչափություն,Երեվան 2007,էջ13

Ա. Մալխասյան

Ազատ խմբի ենթախմբերի հատման մասին | Մոսկվա «Հանրահածիվ,տրամաբանություն և համակարգչագիտություն-սիմպոզիում» 2006 էջ11

Ա. Մալխասյան

Պարամետրական բառերի և Նիլսենի բառերի մուտքը ազատ խմբի ենթախմբեր | ամամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Քիշինև 1985թ էջ9

Ա. Մալխասյան

Հավասարումներ ազատ խմբերում | Համամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Մոսկվա 1984,էջ40