Արամ Հելբիկի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. բակալավրիատի դիպլոմ A N 062849
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. մագիստրոսի դիպլոմ AM N 003289

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2007 - 2016 թթ. ԵՊՀ Էկոլոգիական քիմիայի ամբիոն, ուսումնական լաբ. վարիչ
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ջրային միջավայրի էկոլոգիական քիմիա, Քիմիական համակարգչային մոդելավորում, Հայկական Քիմիական Բլոգի հիմնադիր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի` A-199, A-485 և A-629

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն-ազատ, անգլերեն-կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել

aramo@ysu.am

Արամ Հելբիկի Հակոբյան

Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Հ. Հակոբյան, Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Է. Մարգարյան, Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Ակվաժելերի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007

Ա. Հ. Հակոբյան, Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Ա. Թութունջյան, Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Շիկացրած ակվաժելի և փքեցրած պեռլիտի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007

А. Г. Акопян, Г. С. Симонян, Р. С. Арутюнян, Р. С. Арутюнян

Реакции вторичных аминов с поверхностно активными α,β-ненасыщенными соединениями в воде | Информ.технологии и управление 2002, No 2, с. 115-117
 

Թեզիս/Thesis

А. Г. Акопян, Г. С. Симонян, Г. П. Пирумян

Конденсация Михаэля в модельной двухфазной системе «Нефть-Вода» | II Международная конференция по химии и химической технологии, с. 364-365, Ереван-2010