Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2012 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Պետական քաղաքական կառավարումը եւ քաղաքական ինստիտուտները Հայաստանում
Հայաստանի հարակից երկրների սոցիալ-քաղաքական արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Հոդված/Article

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ իշխանապետի արտաքին քաղաքականության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 27-36 |

ԱՐԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ) | Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168 |

Արամ Հովհաննիսյան

Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50 |

Արամ Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ |

Ա. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը