Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2012 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Պետական քաղաքական կառավարումը եւ քաղաքական ինստիտուտները Հայաստանում
Հայաստանի հարակից երկրների սոցիալ-քաղաքական արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջեւ 1337 թ-ին կնքված պայմանագրի շուրջ | Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, N 3, էջ 183-188

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Հայ-մոնղոլական դաշինքի խզումը (պատճառներ եւ հետեւանքներ) | Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա 2010

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության միջև 1218 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 71-78 |

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության միջև 1218 թ. Կնքված պայմանագրի շուրջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2010, 131.6, էջ 71-78

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայ եկեղեցու և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից (14-րդ դարի 40-60-ական թվականներ) | Տարեգիրք Աստվածաբանություն ֆակուլտետի, 2010, էջ 216-222
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը