Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2022 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանը և մերձավորարևելյան տարածաշրջանը
Խաչակրաց արշավանքները և Քրիստոնյա Արևելքը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

Արամ Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում | Երևան 2018, 200 էջ

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Է. Հովհաննիսյան

1254 թ-ի հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատությունը պատմագրության մեջ | Լրատու, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, 1, էջ 34-40

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Հռոմկլայի կաթողիկոսության պատմության վերջին փուլից | Տարեգիրք, Բ, Երևան, 2007, էջ 161-167

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկման նախօրյակի պատմությունից | Էջմիածին, 2004, Բ-Գ, էջ 128-134

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Հայ-եգիպտական հարաբերությունների շուրջ (14-րդ դարի առաջին քառորդ) | Վասն Արդարութեան, 2003, սեպտեմբեր, էջ 46-52

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիան Հայաստանի ու Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության առաջին ռազմաքաղաքական բախումը | Էջմիածին, 2003, էջ 37-43
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը