Արամ Արմենակի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ - Արևելագիտության ֆակուլտետ (բակալավր,մագիստրատուրա),
2007 - 2009 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան - Քաղաքագիտության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա),
2009 - 2012 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու,
«Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին», 2012 թ.
2016 թ-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ. մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն», «Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը», «Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր», «Քաղաքագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական համակարգեր և կուսակցություններ
Հակակոռուպցիոն մարտավարությունների ուսումնասիրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Արամ Արմենակի Մանուկյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մանուկյան Արամ

Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 116 էջ |
 

Հոդված/Article

Մանուկյան Արամ

Միջազգային անվտանգության վրա ազդող մի քանի գործոնների շուրջ` միջպետական հարաբերությունների համատեքստում | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 125-130 էջ |

Արամ Մանուկյան

Խորհրդային Հայաստանի միակուսակցական կառավարման համակարգի ձևավորումը և գործունեության հետևանքները | 21-րդ դար, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N 1, Երևան, 2012, էջ 104-110 |

Արամ Մանուկյան

Խորհրդային կարգերի հաստատումը և միակուսակցական կառավարման համակարգի ձևավորման յուրահատկությունները Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին | Հայոց պատմության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2011, N 12, էջ 237-254 |

Ա. Մանուկյան

Ոչ պրոլետարական կուսակցությունների վերացման գործընթացների սկիզբը Խորհրդային Հայաստանում | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2011, հ. Բ, 225-232

Ա. Ա. Մանուկյան

Խորհրդային Հայաստանում միակուսակցական կառավարման համակարգի հաստատման թուրքական գործոնի շուրջ | Հայոց պատմության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2010, N 11, էջ 305-315