Արարատ Ցոլակի Մալխասյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական ստիճան, կոչում
1985թ. Պրոֆեսոր
1983թ. Քիմիական գիտությունների դոկտոր
1974թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու
1970-1973թթ. Ասպիրանտ Մոսկվայի պետական համալսարանում
1965-1970թթ. Քիմիկոս Երևանի պետական համալսարանում

Աշխատանքային գործունեությունը
2007թ.- մինչ օրս Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Երևանի պետական համալսարան
2007թ. Տնօրեն,ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
2003-2007թթ. Պատգամավոր, գիտության և կրթության մշտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Ազգային ժողով
2002-2003թթ. Նախարարի տեղակալ, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2000-2002թթ. Վարչության պետ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման,չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն
1993-2000թթ. Տնօրեն, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, «Պարեն» գիտաարտադրական և նախագծային պետական ձեռնարկություն
1974-1993թթ. Ավագ գիտաշխատող, ապա՝ լաբորատորիայի վարիչ, ապա՝ բաժնի պետ «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորում
1974թ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1969-1970թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Դասախոսական գործունեությունը
2001-2009թթ. Պրոֆեսոր, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, «Որակի կառավարում», «Ստանդարտացում», «Չափագիտություն», «Համապատասխանության գնահատում» առարկաներ

Գիտական հրապարակումներ
250 գիտական աշխատություններ, այդ թվում՝ 54 գյուտարարության հեղինակային իրավունք և 1 ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար («Ստանդարտացում, չափագիտություն,համապատասխանության հավաստում և որակի կառավարում»)

Մասնագիտացումներ
Օրգանական քիմիա, սննդամթերքի տեխնոլոգիա, որակի կառավարում
1994-2004թթ. «Պարենամթերքների տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ դոկտորական
և թեկնածուական գիտական աստիճանաշնորհման 002 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բավարար)

Արարատ Ցոլակի Մալխասյան

 
 

Հոդված/Article

Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ց․ Մալխասյան

Studying of the conditions of erythritol, mannitol, sorbitol, xylitol, tartaric and citric acids esterification by using high aliphatic carboxylic acids and alcohols (Էրիտրիտի, մանիտի, սորբիտի, քսիլիտի, գինեթթվի և կիտրոնաթթվի բարձր ալիֆատիկ կարբոնաթթուներով էտերիֆիկացման ռեակցիայի պայմանների ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 17-25 |

Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան

Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Producing of tartaric and grape acids esters with stearic, palmitic, lauric and oleic acids, and also pentadecyl, dodecyl and decyl alcohols (Գինեթթվի և խաղողաթթվի էսթերների ստացումը ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի, լաուրինաթթվի և օլեինաթթվի պենտադեցիլ, դոդեցիլ և դեցիլ սպիրտների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 89-95 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Obtaining esters of citric acid with high aliphatic alcohols (Կիտրոնաթթվի էսթերների ստացումը բարձրագույն ալիֆատիկ սպիրտերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 88–91 |