Արևիկ Սերգեյի Քամալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 թթ. Կլիմենտ Օխրիդսկու անվան պետական համալսարան, Բուլղարիա, Սոֆիա, (հրավիրյալ դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» (բակալավրատ)
«Թարգմանության տեսություն» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1), բուլղարերեն (B1), իսպաներեն (A1)

Արևիկ Սերգեյի Քամալյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Ս. Քամալյան

Հեղինակային նորակազմությունների թարգմանությունների հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 24-34 |

Ա. Ս. Քամալյան

Խոսուն անունների թարգմանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 179-185 |

Ա. Ս. Քամալյան

«Բառախաղերի թարգմանությունը: «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով» միջազգային գիտաժողով | Անթոլոգիա, Երևան 2004, էջ 124-133

Ա. Ս. Քամալյան

Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 172-184 |

Ա. Ս. Քամալյան

Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 171-181 |