Արգինա Միքայելի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997-2001թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին(բակալավր)
2001-2003թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2003-2009թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի հայցորդ

Ատենախոսության թեմա
ԶԼՄ-ի դերը հասարակական-քաղաքական կարծիքի ձևավորման գործընթացում

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2002 թթ. N35 Ն.Վ.Գոգոլի անվան դպրոցում ուսուցչուհի
2008 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիության հիմունքներ, Խաղաղության մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԶԼՄ-ի դերը քաղաքական գործընթացներում
Քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաները
Ինֆորմացիոն անվտանգություն
Հանդուրժողականության դերը միջազգային հարաբերություններում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2019 թ. «Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ»

argina.davtyan@ysu.am

Արգինա Միքայելի Դավթյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Արգինա Միքայելի Դավթյան

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» գիտ.հոդ. ժողովածու,Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 166-176

Ա. Դավթյան

Ինֆորմացիոն անվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ | «Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթ. հանդես, 2-3, Եր. 2007 թ., էջ 90-96 |