Արման Սամվելի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (1994 - 1999 թթ.)

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.)
պատմական գիտությունների դոկտոր (2012 թ.)

Զինվորական ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր (1999 - 2001 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, «Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա», գիտաշխատող (2005 - 2008 թթ.)
Արմավիրի «Արարատ» համալսարան, դասախոս (2006 - 2010 թթ.)
Հրազդանի հումանիտար համալսարան, դասախոս (2006 - 2007 թթ.)
ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտե, պայմանագրային աշխատող (2008 թ.)
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ, Հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ (2008 - 2013 թթ.)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս (2009 թվականից)
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, դասախոս (2011 թվականից)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ (2013 թվականից)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայկական Սփյուռքի կազմակերպություններ
Սփյուռքագիտություն մասնագիտության արդի խնդիրներ
Հայ գաղթաշխարհի պատմություն
Ցեղասպանությունների պատմություն
Միջազգային իրադրության անալիզ
Միջազգային անվտանգության մարտահրավերները XXI դարում
Միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգեր
Բագրատունյաց թագավորության պատմության և պատմական աշխարհագրության հարցեր

Մասնագիտական անդամակցություն
«Համշեն-Պոնտոս» գիտական հոդվածների ժողովածու (ՌԴ, ք. Կրասնոդար), խմբագրական խորհրդի անդամ (2010 թվականից)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 004 (Հայոց պատմություն) մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի անդամ (2013 թվականից)
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Տարածաշրջանային խնդիրներ» հանդես, խմբագրական կազմի անդամ (2013 թվականից)

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար (2011 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցույթ, «Պատմություն» անվանակարգի հաղթող (2011 թ.)
Հասարակական գիտությունների ոլորտի` միջազգային ինդեքսավորվող ամսագրերում տպագրությունների խրախուսման ծրագրի հաղթող (2011 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած, մեկ դուստր

Արման Սամվելի Եղիազարյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Սփյուռքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արման Եղիազարյան

Վրաց Բագրատունիների թագավորության ձևավորման գործընթացը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 132 էջ

Արման Եղիազարյան

Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան

Արման Եղիազարյան, Էդգար Հովհաննիսյան, Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան

Արման Եղիազարյան

Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ

Արման Եղիազարյան

Աբու ալ-Հասան Ալի իբն ալ-Հուսայն իբն Ալի ալ-Մասուդի, Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր «Մուրուջ ազ-զահաբ վա մաադին ալ-ջավահիր», Ցուցումների և դիտարկումների գիրք «Քիթաբ ատ-տանբիհ վալ-իշրաֆ», «հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին», | Արաբերեն բնագրերից թարգմանությունը, Մասուդիի կենսագրությունը և ծանոթագրությունները Ա.Ս. Եղիազարյանի, Ե., 2007, 43 էջ
 

Հոդված/Article

Արման Եղիազարյան

Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13 |

Արման Եղիազարյան

Ազգային համակեցական միջավայրերի ձևավորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ հայկական համայնքների օրինակով) | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 50-66 էջ, Հայաստան |

Արման Եղիազարյան

Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում | Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, N 1, էջ 38-50 էջ, Հայաստան

Արման Եղիազարյան

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գերակա ուղղությունները (1960-ական թվականներից մինչև օրս) | Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 96-105 էջ, Հայաստան

Արման Ս․ Եղիազարյան

Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 3 (55), 1-21 էջ, Հայաստան |

Arman Yeghiazaryan

Gagik Artsruni-"King of Armenia and Georgia" | Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 1, 77-94 էջ, Հայաստան |

Կարինե Եղիազարյան

Վազգեն (Տիգրան Տերոյան) (կյանքն ու գործունեությունը) | Ակունք: 2016թ․, 1(13), 65-72 էջ, Հայաստան |

Եղիազարյան Ա․ Ս․

Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964թթ. | Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3, 78-85 էջ, Հայաստան |

Արման Եղիազարյան

Հայոց Աբաս թագավորի գահակալության առաջին շրջանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 23-37 |

Արման Եղիազարյան

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղղությունները 1964-1985 թթ. | Պատմություն և հասարակագիտություն, 2015թ․, N 1, էջ 59-76 էջ

Արման Եղիազարյան

Գարեգին Նժդեհի դիտարկումները Հայաստանի ապագայի շուրջ («Մեր ապագան վտանգուած» գրվածքի արդիականությունը) | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 2, էջ 12-19

Արման Եղիազարյան

Գահաժառանգության խնդիրը Բագրատունյաց Հայաստանում և գահակցության վարկածը | Էջմիածին, 2015թ․, «Էջմիածին», էջ 55-68 էջ

Արման Եղիազարյան

Աշոտ Երկաթին վերագրվող «բղջախոհության» շուրջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, N 10, էջ 295-305

Ա. Ս. Եղիազարյան

Տայքը և Կղարջքի կուրապաղատությունը IX դարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 3-15 |

Ա. Եղիազարյան

Մետաքսի ճանապարհը և Հայոց թագավորությունը IX դարի վերջին և X դարի սկզբին (ճանապարհային երթուղիների քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 3-16 |

Ա. Ս. Եղիազարյան

Հայոց Սմբատ Ա թագավորի կողմից Աղվանից և Կղարջքի իշխանների թագադրության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 16-25 |

Ա. Ս. Եղիազարյան

Կղարջքի և Սամցխեի` IX դարի պատմության որոշ խնդիրների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 3-12 |

Ա. Ս. Եղիազարյան

Հայոց արևելից կողմանց իշխանությունները IX-X դարերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 25-36 |

Արման Եղիազարյան

Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը | Մենագրություն, Եր., 2010, 192 էջ

Արման Եղիազարյան, Գրիգոր Արշակյան

Աբխազիան Թուրքիայի ռազմավարական շահերի համատեքստում, «21-րդ ԴԱՐ» | N 6, 2010, էջ 15-25

Արման Եղիազարյան

Կղարջքի կյուրոպաղատությունը և Վիրքը հայ Բագրատունիների տերության կազմում: Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշար, «Հուշարձան տարեգիրք» | Զ, 2010, էջ 209-216

Արման Եղիազարյան, Գրիգոր Արշակյան

Թուրք-իսրայելյան հարաբերություններն արդի փուլում: «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգություն» | 2010, թիվ 4

Արման Եղիազարյան

Բագրատունիների տիրույթների ձևավորումը և արքունի տիրույթները Աշոտ Ա-ի և Սմբատ Ա-ի օրոք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք» | Բ, 2010, էջ 87-105

Արման Եղիազարյան, Գրիգոր Արշակյան

Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների շուրջ, «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության» | 2010, թիվ 3, էջ 22-29

Արման Եղիազարյան

Հայոց Սմբատ Ա թագավորի ափխազական արշավանքը «Լրաբեր (հաս. գիտ.)» | 2010, թիվ 1-2, էջ 119-130

Ա. Ս. Եղիազարյան

Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 153-158 |

Արման Եղիազարյան

Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում և Xդ.սկզբին, «ԲԵՀ» | 2009, թիվ 1, էջ 74-85

Егиазарян А.

О локализации Тамбура-Амамашена-Амшена, Арташена и других поселений Амшенского княжества, “Амшен-Понтос” | выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 40-44

Егиазарян А.

Армянские топонимы hАмамашена-hАмшена,-“Амшен-Понтос” | выпуск II, Краснодар, 2009, сс. 94-100

Արման Եղիազարեան

Աղուանից թագաւորութեան պատմութեան որոշ խնդիրների շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ» | Վիեննա-Երեւան, 2009, թիվ 1-12, էջ 137-170

Արման Եղիազարյան

Կախեթի իշխանությունը IX դարում և X դարի սկզբին, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» | XXVII, Ե., 2009, էջ 14-27

Արման Եղիազարյան

Արաբական ցեղերը Տիգրան Մեծի տերության համակարգում | «Աստվածաբանություն» հանդես, Գ, 2009, էջ 215-222

Егиазарян А.

Княжество Амамашен-Амшен в период армянских Багратидов, “Амшен-Понтос” | Выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 45-47

Արման Եղիազարեան

Համամաշէն-Համշէնի, համանուն իշխանութեան, Արտաշէնի եւ Համշէնի այլ բնակավայրերի տեղադրութեան շուրջ, «Հասկ» | Անթիլիաս, 2009, մայիս, էջ 504-511

Егиазарян А.

Об истории основания Амамашена-Амшена, «Амшен-Понтос» | Краснодар, выпуск I, 2009, сс. 37-40

Արման Եղիազարյան

Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ԲԵՀ» | 2009, թիվ 3, էջ 153-158

Ա. Ս. Եղիազարյան

Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 74-85 |

Արման Եղիազարյան

Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ, «ԲԵՀ» | 2008, թիվ 1, էջ 157-164

Արման Եղիազարյան

Վասպուրականի իշխանութեան տարածքը և վարչաքաղաքական բաժանումը Թ. դարի վերջին և Ժ. դարի սկզբին,«Բազմավէպ» | 2008, LLXVI, էջ 101-116

Արման Եղիազարյան

Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ՊԲՀ» | 2008, թիվ 3, էջ 197-208

Ա. Եղիազարյան, Է. Մինասյան

Հայ դիվանագիտությունը VII դարում: «Լրատու» Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի, Ստեփանակերտ | 2008, էջ 6-24; մշենական, 2010, թիվ 1-2, էջ 6-7

Արման Եղիազարյան

Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և Այսրկովկասյան երկրներ, «Լրաբեր» (հաս. գիտ.) | 2008, թիվ 2, էջ 68-77

Արման Եղիազարյան

Հայոց եկեղեցին և քաղկեդոնականությունը VII դարում, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք» | 2008, էջ 289-297

Արման Եղիազարյան

Հայ Բագրատունիների տերության քաղաքական կարգավիճակին վերաբերող մի կարևոր հարցի շուրջ, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք» | 2008, էջ 391-400

Ա. Ս. Եղիազարյան

Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 157-164 |

Արման Եղիազարյան

Արմինիա ոստիկանության սահմանները, «ՊԲՀ» | 2005, թիվ 1, էջ 243-258

Արման Եղիազարյան

Հեր (Խուայյ) Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ Մուկադդասու, «ՊԲՀ» | 2005, թիվ 3, էջ 149-159

Արման Եղիազարյան

Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը, «Լրաբեր (հաս. գիտ.)» | 2005, թիվ 2, էջ 218-226

Արման Եղիազարյան

Արաբների արշավանքը Ատրպատականի վրայով դեպի Հայաստան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք» | 2005, էջ 88-98

Արման Եղիազարյան

Արաբական աղբյուրների Սարիրի թագավորությունը, «Գիտության գլոբուս» | 2004, հ. 4, էջ 99-106