Արմեն Հրաչիկի Իսրայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2018 թ. Գերմանիա, Համբուրգի համալսարան, DAAD-ի գիտահետազոտական կրթաթոշակ, հուլիս-սեպտեմբեր
2009 - 2014 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, հայցորդ 2003 - 2005 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
1999 - 2003 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002 թ. Իրան, Թեհրանի Ալամե Թաբաթաբայիի անվան համալսարան, իրանագիտական մեկամսյա դասընթաց

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 01.06.2015թ.
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ԲՈՀ-ի «Լեզվաբանություն-019» մասնագիտական խորհուրդ, (Ատենախոսության թեմա՝ «Խորասանի բարբառը»)

Կարդացվող դասընթացներ
Իրանի պատմություն (Նոր և նորագույն շրջան)
Իրանալեզու երկրների պատմություն
Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանի պատմության նորագույն շրջանի հիմնահարցեր, պարսկերենի բարբառներ, իրանական փոխառություններ, Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իրան

Մասնագիտական գործունեություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, դասախոս

Զինվորական ծառայություն
2005-2007թթ. ՀՀ զինված ուժեր

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Արմեն Հրաչիկի Իսրայելյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Իսրայելյան Արմեն

Էթնոկրոնական գործոնը Իրանի և Տաջիկստանի հարաբերություններում | Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXII: 2019, 32 (1), 268-283 էջ |

Իսրայելյան Արմեն

«Թյուրքականության» գործոնը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում (1991-2016 թթ.) | Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXI: 2018, 31, էջ 149-159 |

Իսրայելյան Արմեն

Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում (Քառօրյա պատերազմի ընթացքում և հետո) | Մերձավոր Արևելք (XI-XII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու: 2017, 11-12, էջ 64-68 |

Արմեն Իսրայելյան

Իրանի կրոնական քաղաքականությունն Ադրբեջանի նկատմամբ (2010-2016 թթ.) | Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXX , 2016թ․, 30, 199-215 էջ, Հայաստան |

Արմեն Իսրայելյան

Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող մարտահրավերներն իսլամական հեղափոխությունից հետո | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 344-354 էջ, Հայաստան |
 

Թեզիս/Thesis

Israyelyan Armen

Comparative Analysis of the Lexis of the Khorasani Dialect and Dari | Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 123-124 |

Իսրայելյան Արմեն

Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում» | «Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92 |