Արմեն Ռովելի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1979 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն
1974 - 1976 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, փոխդեկան,տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, դոցենտ
2001 - 2012 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն,ասիստենտ
1997 - 2001 թթ. ՎԿ Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ, գործադիր տնօրեն
1987 - 1994 թթ. ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոն, ասիստենտ
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հաշվողական կենտրոն, ավագ ծրագրավորող
1981 - 1982 թթ. ԱԱՀՄ ԳՏՊԿ ավագ ինժեներ
1979 - 1981 թթ. Զինվորական ծառայություն խորհրդային բանակ, ԳԴՀ
1979 թ. Աստրո գիտաարտադրական միավորում, ինժեներ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն 1
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմունքներ
Տնտեսագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հիփոթեքային համակարգ
Հարկային համակարգ
Մաքսային քաղաքականություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - բավարար

Արմեն Ռովելի Ներսիսյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Ա. Ռ.Ներսիսյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Արմեն Ներսիսյան

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48 |

Ներսիսյան Ա. Ռ.

ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն | Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317

Ներսիսյան Ա. Ռ.

Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր

Ներսիսյան Ա. Ռ.

Հիփոթեկային հարաբերությունների զարգացման տեսական հիմքերը և պրակտիկ կիրառումը զարգացած երկրներում | Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 32-33 էջեր

Ներսիսյան Ա. Ռ.

Հիփոթեկի ծագումը և զարգացումը | Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 29-31 էջեր |