Արմեն Ռազմիկի Հարությունյան
Կենսագրություն
1990 թ-ին ընդունվել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1995 թվականին՝ գերազանցության (կարմիր) դիպլոմով։

1999 թ-ին ավարտել է ԵՊՀ ասպիրանտուրան քրեական դատավարություն մասնագիտությամբ։

1999 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Օրինականության հիմնախնդիրները և դատախազության դերը քրեական գործերի քննության մինչդատական վարույթում» թեմայով և ստացել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։

2000 - 2003 թթ. աշխատել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտի պաշտոնում, իսկ 2003 թվականից ընտրվել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում։

2006 թվականին ստացել է դոցենտի գիտական կոչում։

2001 թ-ից դասավանդում է նաև ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայում։ 2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի տնօրենն էր։

2016 թ-ից ՀՀ ԴԱՀԿ ծառայության պետ:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Արմեն Ռազմիկի Հարությունյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր

Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ

Բոյկով Ալեկսանդր, Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ

Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի, Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի, Ղուկասյան Հրայր Հովհաննեսի, Հարությունյան Արմեն Ռազմիկի, Մելքոնյան Դավիթ Մանուկի, Թաթոյան Արման Հակոբի

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ |

Ղազինյան Գ. Ս., Ենգիբարյան Վ. Գ., Հարությունյան Ա. Ռ., Ղուկասյան Հ. Հ., Քոչարյան Վ. Վ.

Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Արմեն Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան

Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը լռելու իրավունքի եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո | Պետություն և իրավունք N 3(41), Երևան, 2008, 23-28 էջեր:

Արմեն Հարությունյան

Մրցակցությունը և կողմերի հավասարությունը որպես արդարացի դատական քննության ապահովման երաշխիք քրեական դատավարությունում (Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի որոշ հիմնահարցեր) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված •իտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 88-98 էջեր:

Արմեն Հարությունյան

Հետաքննության և նախաքննության ինստիտուտի որոշ հայեցակարգային հիմնահարցերը ՀՀ քրեադատավարական բարեփոխումների համատեքստում | Պետություն և իրավունք N 1(35), Երևան, 2007, 16-22 էջեր:

Հարությունյան Արմեն

Կլինիկական կրթության դերը և նշանակությունը իրավաբանական կրթության համակարգում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2,2004, 103-109 էջեր:

Արմեն Հարությունյան

ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածին (համեմատա-իրավական ուսումնասիրություն) | Պետություն և իրավունք N 4(22),Երևան, 2003, 24-40 էջեր: