Արմենակ Սարիբեկի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ - պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
«Խորհրդային իշխանությունը և եկեղեցին Հայաստանում 1920 - 1940 թթ.», թեկնածուական ատեն., 1997 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքական հետապնդումները և դրանց հետևանքները Հայաստանում 1920-1953թթ.», դոկտորական ատեն., 2002 թ. պատմակամ գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1974 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԱԾ, Կենտրոնի պետ, գնդապետ
2003 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ և ՀՌՀ դասախոս
2016 թ-ից պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ», «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում», «Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հետազոտության մեթոդները», «Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր», «Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց հաղթահարման ճանապարհները», «Հատուկ ծառայությունների դերը միջազգային
հարաբերություններում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական գործընթացներ, Անվտանգության հիմնախնդիրներ, Միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող «Ժոըռնալիստիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ (2008 - 2009 թթ.), ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ գրողների միության անդամ (2002 թ.), ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ (1994 թ.)

Պարգևներ
8 մեդալ,Հայ-վրացական կապերի ամրապնդմանը նպաստելու համար «Հայոս-Քարթլոս» (Վրաստան) ամսագրի հուշամեդալ - 1999 թ.,
Ֆրիտյոֆ Նանսենի հուշամեդալ - 2000 թ.,
Հայաստանի ժուռնալիստների միության «Ոսկե գրիչ» մրցանակ – 2000 թ.,
ՀՀ ԱԱԾ պատվավոր աշխատակից - 2000,
2003 թ. - նրա «Լեռնիկը գնում է լեռները» պատմվածքը արժանացել է Մոսկվայում անցկացվող միջազգային գրական մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակի,
2006 թ. - «Ժանգի գույնը» վիպակը արժանացել է ԵԱՀԿ և ՀԳՄ գրական մրցույթի առաջին մրցանակի:

Արմենակ Սարիբեկի Մանուկյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ

Մ. Ա. Սարիբեկի

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 198 էջ |

Арменак Манукян

Некоторые проблемы межгосударственных и межцивилизационных отношених на Южном Кавказе | ЕГУ, 2013г., 36 с.

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս.ձեռնարկ ԵՊՀ, Եր., 2012թ., 168 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ | Ուս.ձեռնարկ (հաստ.ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), ԵՊՀ, Եր., 2011թ., 125 էջ
 

Հոդված/Article

Արմենակ Ս. Մանուկյան

Այլախոհության դրսևորման փուլերը Խորհրդային Հայաստանում | Հայոց պատմության հարցեր, 2017, 18, էջ 171-183 |

Ա. Ա. Մանուկյան

Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ |

Ա. Ս. Մանուկյան

Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 117-125 էջ |

Манукян А. С.

Некоторые аспекты обеспечения проблмы национальной безопасности в условиях глобализации | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, 2015, 257-264 стр. |

Արմենակ Մանուկյան

Խորհրդային Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ստեղծումը և գործունեությունը 1920 - 1930 թթ. | Վեցերորդ տարեկան գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր 1, Եր ., 2012 թ., էջ 43-53
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը