Արմենակ Սարիբեկի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ - պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
«Խորհրդային իշխանությունը և եկեղեցին Հայաստանում 1920 - 1940 թթ.», թեկնածուական ատեն., 1997 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքական հետապնդումները և դրանց հետևանքները Հայաստանում 1920-1953թթ.», դոկտորական ատեն., 2002 թ. պատմակամ գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1974 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԱԾ, Կենտրոնի պետ, գնդապետ
2003 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ և ՀՌՀ դասախոս
2016 թ-ից պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ», «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում», «Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հետազոտության մեթոդները», «Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր», «Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց հաղթահարման ճանապարհները», «Հատուկ ծառայությունների դերը միջազգային
հարաբերություններում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական գործընթացներ, Անվտանգության հիմնախնդիրներ, Միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող «Ժոըռնալիստիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ (2008 - 2009 թթ.), ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ գրողների միության անդամ (2002 թ.), ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ (1994 թ.)

Պարգևներ
8 մեդալ,Հայ-վրացական կապերի ամրապնդմանը նպաստելու համար «Հայոս-Քարթլոս» (Վրաստան) ամսագրի հուշամեդալ - 1999 թ.,
Ֆրիտյոֆ Նանսենի հուշամեդալ - 2000 թ.,
Հայաստանի ժուռնալիստների միության «Ոսկե գրիչ» մրցանակ – 2000 թ.,
ՀՀ ԱԱԾ պատվավոր աշխատակից - 2000,
2003 թ. - նրա «Լեռնիկը գնում է լեռները» պատմվածքը արժանացել է Մոսկվայում անցկացվող միջազգային գրական մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակի,
2006 թ. - «Ժանգի գույնը» վիպակը արժանացել է ԵԱՀԿ և ՀԳՄ գրական մրցույթի առաջին մրցանակի:

Արմենակ Սարիբեկի Մանուկյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ

Մ. Ա. Սարիբեկի

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 198 էջ |

Арменак Манукян

Некоторые проблемы межгосударственных и межцивилизационных отношених на Южном Кавказе | ЕГУ, 2013г., 36 с.

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս.ձեռնարկ ԵՊՀ, Եր., 2012թ., 168 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ | Ուս.ձեռնարկ (հաստ.ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), ԵՊՀ, Եր., 2011թ., 125 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական այլախահությունը Հայաստանում 1953-1988 թթ. | «Ամրոց» գրուպ, Եր., 2005թ., 104 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական կյանքը Հայաստանում 1920-1940 թթ. | «Գիտություն», Եր., 2002թ., 192 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953 թթ. | «Առերեսում-Անի», Եր. 1999 թ. 264 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Հայ առաքելական եկեղեցու բռնադատված հոգևորականները (1930-1938 թթ.) | «Ամրոց», Եր., 1997թ., 284 էջ
 

Հոդված/Article

Արմենակ Ս. Մանուկյան

Այլախոհության դրսևորման փուլերը Խորհրդային Հայաստանում | Հայոց պատմության հարցեր, 2017, 18, էջ 171-183 |

Ա. Ա. Մանուկյան

Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ |

Ա. Ս. Մանուկյան

Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 117-125 էջ |

Манукян А. С.

Некоторые аспекты обеспечения проблмы национальной безопасности в условиях глобализации | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, 2015, 257-264 стр. |

Արմենակ Մանուկյան

Խորհրդային Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ստեղծումը և գործունեությունը 1920 - 1930 թթ. | Վեցերորդ տարեկան գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր 1, Եր ., 2012 թ., էջ 43-53

Արմենակ Մանուկյան

Անվտանգության մարմինների ստեղծման փորձը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում | Երրորդ տարեկան գիտաժողով (5-10 դեկտեմբեր, 2008 թ.): Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր, 1, ՀՌՀ, Եր., 2009 թ. Էջ 83-93 |

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի քուրդ և եզդի ազգերի ներկայացուցիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին | Իրան և Կովկաս` Միասնություն և բազմազանություն, Միջ.գիտաժողով, Երևան 2008, Եր., 2008 թ., 67-70

Арменак Манукян

Особенности политических процессов в Армении в послевоенное время (1945 - 1953) | Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью: Материалы международной научно-политической конференций, Краснодар,Кубан.гос.у-т,2008г., с.246-256

Արմենակ Մանուկյան

Այլախոհության դրսևորումները Հայաստանում 1950 - 1970 թթ. | Բամբեր Հայաստանի արխիվների, Եր., 2005 թ., էջ 189-211

Armenak Manukyan

I tentavi di resistanza alle repression staliniane in Armenia negli anni trenta | Storie di vomini nel Gulag, Intrad di Gabriele Nissim, Bruno Mondadori, (Milano),2004, p.227-237

Արմենակ Մանուկյան

Լրտեսության դեմ պայքարը Հայաստանում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին | Հայկական բանակ, Եր.,2002թ., 1-2, էջ 140-146

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին | Լրաբեր, 2000.թ. 1, էջ 27-41

Ա. Ս. Մանուկյան

Հայաստանի զինվորականները ստալինյան բռնության տարիներին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 118-128 |