Արսեն Վոլոդյայի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա՝ «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտացմամբ
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ «Գործարարական իրավունք» մասնագիտացմամբ
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավր

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (տնտեսական ընկերությունների օրինակով), ի.գ.թ., Մասնավոր իրավունք, 12.00.03

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հռոմեական մասնավոր իրավունք, քաղաքացիական իրավունք, բաժնետիրական իրավունք, կորպորատիվ իրավունք և մրցակցային իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Հռոմեական մասնավոր իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք, Մրցակցային իրավունք

Աշխատանքային (մասանգիտական) գործունություն
2012 թ. ապրիլ - 2014 թ. մայիս` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության փորձագետ
2014 թ. մայիս - 2015 թ. հոկտեմբեր` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի բաժնի առաջատար մասնագետ
2015 թվականի սեպտեմբերից՝ Երևանի պետական համալսարանի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2015 թ. հոկտեմբեր - 2016 թ. հունիս՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետ
2016 թ. հունիս - 2017 թ. փետրվար՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ
2017 թ. փետրվար - 2018 թ. փետրվար՝ ՀՀ արդարադության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի մասնավոր իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2018 թվականի մարտ - 2018 թվականի հունիս՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (UNFPA) փորձագետ
2018 թվականի փետրվար - 2018 թվականի սեպտեմբեր՝ ՀՀ արդարադության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ-մասնավոր իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2018 թվականի հոկտեմբերից՝ «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ-ի իրավաբան

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

Ծառայութունը զինված ուժերում
Զինապարտ, երկրորդ դասի խորհրդական

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Արսեն Վոլոդյայի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Արսեն Հովհաննիսյան

Հակամրցակցային համաձայնությունների արգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 162-175 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Վերակազմակերպվող կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց պարտատերե-րի իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջեր 38-47 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման որոշ հիմնախնդիրներ Հա-յաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 147-171 |

Վահրամ Ավետիսյան, Արսեն Հովհաննիսյան

Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական և վարչական պատասխանատվության իրավահաջորդությունը կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման արդյունքում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 132-146 |