Արսեն Աշոտի Թավադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալվրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Տնտեսական մրցակցության իրավական կարգավորումը

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, հռոմեական մասնավոր իրավունք, Պայմանագրերն առևտրային հարաբերություններում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնում` որպես դասախոս
2009 թ-ից ցայսօր «Տեր-Տաճատյան» Իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ-ում իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Արսեն Աշոտի Թավադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն Ֆարմանյան

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |
 

Հոդված/Article

Arsen Tavadyan

Regulation of Invalid Contracts Under Armenian Legislation | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 166-172 |

Արսեն Թավադյան

Անվավեր գործարքների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 176-188 |

Արսեն Թավադյան

Վինդիկացիայի և ռեստիտուցիայի հայցերի մրցակցությունը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 243-251 |

Արսեն Թավադյան

Հակամրցակցային համաձայնությունների թույլատրելիության վերաբերյալ ԵՄ և ԱՄՆ իրավական համակարգերում ձևավորված որոշ չափանիշների կիրառության նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 124-132 |

Արսեն Թավադյան

Տնտեսական մրցակցության իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը և նպատակը | Դատական իշխանություն, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 42-47