Արտակ Կարապետի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1992 թ. հոկտեմբեր - 1993 թ. ապրիլ Լոնդոնի Էկոնոմիկայի դպրոց, Սոցիալական աշխատանքի և վարչարարության ֆակուլտետ, վերապատրաստման ծրագիր
2001 թ. մարտ, Ստոկհոլմի սոցիալական գիտությունների համալսարան, Վերապատրաստման ծրագիր

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու` 1989 թ. մայիս, թեմա` «Հասարակության, ընտանիքի և անհատի պրոֆկողմնորոշիչ գործունեությունը. Սոցիոլոգիական վերլուծություն», Թբիլիսիի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից այժմ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
2005 թ-ից այժմ ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
1986 - 2004 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
1980 - 1986 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (մագիստրատուրա)
Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ (բակալավրիատ)
Հասարակություն և հանցագործություն (մագիստրատուրա)
Հետազոտական մեթոդները սոցիալական աշխատանքում(բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտավորման գործընթացը
Սոցիալական աշխատանքը և հասարակության սոցիալական մշակույթը
Կրթության սոցիոլոգիա

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (միջին)

Արտակ Կարապետի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Միրա Անտոնյան, Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ |

Մ.Անտոնյան, Ա.Խաչատրյան, Ա.Բեջանյան, Ն.Պողոսյան

Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից | «ԱՍՈՂԻԿ»,2012, 113 էջ

Ա.Գասպարյան, Ս.Սահակյան, Մ.Գալստյան, Ա.Խաչատրյան, Ա.Խաչատրյան

Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ստեղծման խնդիրներն ու առանձնահատկությունները. | «Ասողիկ»,2012,62 էջ

Ա. Խաչատրյան

Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման ժամանակ աշակերտի կարծիքի հաշվառման հնարավորությունները | Ձեռնարկ, Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007, թիվ 4, 25-30 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան , Ս. Ջուհարյան

Սոցիալական դեպքերի ժողովածու | Երևան, 2004, 132 էջ

Ա. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 9, Սոցիալական աշխատանքի ուղեցույց ուսանողի համար, Երևան, 2003

Արտակ Կարապետի Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 10, Սոցիալական աշխատանքի ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2003

Ա. Խաչատրյան, Գ. Շահնազարյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 6, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2003

Ա. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 8, Սոցիալական աշխատանքի գործնական ուղեցույց պրակտիկայի ղեկավարների համար, Երևան, 2003

Ա. Խաչատրյան, Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան

Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար | Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1

Արտակ Կարապետի Խաչատրյան

Փշալարերի հետևում. կալանավոր կնոջ առօրյան | Կանայք Հայոց, 2002, թիվ 1

Ա. Կ. Խաչատրյան, Մ. Անտոնյան, Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002

Ա. Խաչատրյան, Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 1, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
 

Հոդված/Article

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը որպես հետազոտության արդյունավետության գրավական | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 20-28 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիալական ներառո՞ւմ, թե՞ ինտեգրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11 |

Արտակ Խաչատրյան, Նասրին Մոլայի

Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիոլոգիան՝ որպես սոցիալական աշխատանքի տեսա-մեթոդաբանական հիմք | Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 46-56 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանքը և հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 15-23 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանքը և հայ հասարակության սոցիալական մշակույթը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 12-22 |

Արտակ Խաչատրյան

Դատողություններ սոցիալական աշխատանքի մեթոդների մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 72-79 |

A.Khachatryan

The integration of social services and the tasks of the system of social work education in RA. | Scientific Conference “Public Health and Social Services – Education and Practice”. Abstracts. Tbilisi,Georgia. Pp.28-30.

Ա. Կ. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 3-11 |

A.Khachatryan

Social Work education in Armenia. | Social Work Education in the Countries of the East: Issues and Chalenges. Nova Publication, 2011.pp1-11

Տ. Մարտիրոսյան, Ա. Խաչատրյան

Զինծառայողների ռազմասոցիալական պաշտպանությունը | Հայկական Բանակ, 2009թ.,4(62), 23-28 էջ

Ա. Խաչատրյան

Սոցիալական փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքը | Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի 2009թ., 304-307 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը և բանակի սոցիալական պաշտպանության համակարգը | Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009 թ.,110-118 էջ

Խաչատրյան Ա., Խաղանի Մ., Խոսրավի Զ.

Կնոջ տնտեսական, մշակութային, կրթական և սոցիալական կապիտալը և կանանց հանդեպ բռնության հիմնախնդիրները (Հայացք Իրանից) | Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009թ., 101-110 էջ

Ա.Խաչատրյան

Երեխաների կողմնորոշումը դեպի բուհ և ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը | ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2008, 150-158 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան

Կրթություն և աղքատություն | Ձեռնարկ,Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007թ., թիվ 2, 16-24 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Կարապետյան, Ռ. Պողոսյան, Ա. Պողոսյան

Դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական գործառնման գնահատման արդի մոդելներ | Երևան, 2004

Ա.Կ. Խաչատրյան

Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում | Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001

Խաչատրյան Ա. Կ.

Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 163-167 |