Արթուր Աբրահամի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1973 - 1978 թթ.

Գիտական աստիճան
Տեխ.գիտ.թեկնածու`«Լազերային ֆիզիկա», Ա.04.21, 25.01.2013թ., Երևան, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1978 - 2001 թթ. «Պոզիստոր» միավորում, ք. Աբովյան
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Օպտիկական հոլոգրաֆիայի հիմունքները,Քվանտային էլեկտրոնիկայի փորձարարական մեթոդներ,Գերարագ օպտիկա,Ֆեմտովայրկյանային իմպուլսների կառավարում, Ոչ գծային ֆիզիկա, Լազերների կիրա¬ռու-թյունը գիտության մեջ և տեխնիկայում, Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա, Արդի ֆիզիկայի ներածություն

Գիտական հետազոտությունների բնագավառները
Հոլոգրաֆիա, Գերկարճ իմպուլսների օպտիկա, Ոչ գծային մանրաթելային օպտիկա, Լազերային իմպուլսների կառավարում եվ գրանցում

Մասնագիտական անդամակցություն
ԱՊՀ երկրների «Լազերային ասոցիացիայի» Հայաստանի մասնաճյուղի գիտ. քարտուղար, 2011 թ-ից մինչ այժմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2001: ANSEF № PS 28 - 00 Non - Linear Optic Process of Fourier Transformation
2004 - 2009: NATO - Science for Peace № 978027, Ultrafast optical oscilloscope
2009 - 2011: CNRS (France) - SCS (Armenia) № IE007 Similariton for ultrafast optical signal synthesis and measurement: application to CARS fibered and to high resolution optical oscilloscope

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
arthkir@ysu.am

Արթուր Աբրահամի Կիրակոսյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Հոդված/Article

A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kirakosyan, L. Kh. Mouradian

Self-forming of temporal dark soliton in spectral compressor | Proc. Int. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (IQEC-LAT'2002), Moscow, Russia, 22-28 June (2002)/Proc. SPIE 5135, 156-160 (2003)

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

Electron interaction with confined and interface polar optical phonons and electron mobility in quantum wires | Physica E, Volume 16, Issue 2, p. 230-236 (2003). dx.doi.org/10.1016

A. Manaselyan, A. A. Kirakosyan

Electronic and impurity states in a spherical quantum dot with coating | J. Contemp. Phys., 38, 87-96 (2003)

А. А. Кутузян, А. А. Киракосян, Л. Х. Мурадян

Генерация темных солитонов в спектральном компрессоре | Изв. НАН РА, Физика, 37/6, 350-353 (2002)

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

The polaronic shift of exciton binding energy in quantum dots with a degenerate valence band | J. Phys.: Condens. Matter, Volume 14, Issue 48, pp. 13357-13365 (2002). iopscience.iop.org
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

Ա. Կիրակոսյան, Տ. Մանսուրյան, Տ. Խաչիկյան, Ա. Մհերյան, Գ. Եսայան, Լ. Մուրադյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների տևողության որոշման եղանակ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02, 9 էջ, (2008)

Ա.Կիրակոսյան, Ա. Կուտուզյան, Գ.Եսայան, Լ. Մուրադյան

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)
 

Թեզիս/Thesis

T. Khachikyan, A. Mheryan, A. A. Kirakosyan, T. G. Mansuryan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, R. Zadoyan, A. V. Apkarian

Diagnosis of Short Pulses via Self-Phase Modulation | OSA, YOS, Book of Abstracts, p. 40-41, 2-7 May, 2007, Ashtarak & Yerevan, Armenia

L. Kh. Mouradian, A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan

Spectral Compressor as a Generator of Dark Solitons | International Conference LASERS’2001, Tucson, Arizona