Արթուր Հովհաննեսի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1966 - 1971 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Ֆիզիկոս
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1975 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Կոշիի խնդրի կոռեկտությունը թույլ հիպերբոլական տիպի հավասարումների համար», Երևանի պետական համալսարան
1992 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների դոկտոր «Հյուգենսի սկզբունքը և Կոշիի սինգուլյար խնդիրը», Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Վ. Ա. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի Ս. Պետերբուգի մասնաճյուղ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2002 - 2018 թթ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1999 - 2001 թթ. Պրոռեկտոր, Պրոֆեսոր, Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան
1993 - 1999 թթ. Պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան
1974 - 1993 թթ. Ասիստենտ, Դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1974 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Ազդանշանների թվային մշակում
1999 – 2002 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ (Ռուսերեն)

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Հադամարի խնդիրը
Ձևափոխությունների խմբերը դիֆերենցիալ հավասարումներում
Միկրոլոկալ անալիզ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
International conference Harmonic analysis and approximations, II Nor Amberd, Armenia, 2001
Schedule of the TPDE-03 International Conference on Trends in partial differential equations of mathematical physics. June 2003, Obidos, Portugal
Conference of Parabolic and Navier-Stokes Equations in honour of prof. V. A. Solonnikov, Sun Aug 31-Sat Sep 6, Bedlewo, Poland, 2008

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Ամերիկյան մաթեմատիկական ընկերություն (ԱՄՄ)
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Շնորհներ և պատվոգրեր
Short Term Research Grant of ISF (1992)
DAAD (1998)
DAAD (2009)

(+374 10) 55-86-06

Արթուր Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Պրոֆեսոր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Հովհաննիյան, Հ. Գ. Ղազարյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Ա. Գ. Կարապետյան

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ | էջ 320, Երևան 2002

Հարությունյան Տ.Ն., Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ., Կարապետյան Գ.Ա.

Սովորական դիֆերենցյալ հավասարումներ | Դասագիրք, 2002թ.

A. H. Hovhannisyan

Hierarchy of Huygens' Equations in the Space with Nontrivial Conformal Group, Uspekhi Math | Nauk, v.46, N3, pp. 111-146, 1991

Ա. Հ. Հովհաննիյան, Բ. Գ. Արարկցյան, Ռ. Լ. Շահբաղյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկա | 2-րդ հրատ, էջ 167, Երևան 1988

Ա. Հ. Հովհաննիյան, Հ. Գ. Ղազարյան, Ֆ. Գ. Մամիկոնյան, Գ. Ա. Կարապետյան

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ | էջ 184, Երևան 1988
 

Հոդված/Article

A. O. Oganesyan, A. G. Kamalyan, M. I. Karakhanyan

On a Class of L-Wiener-Hopf Operators | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 3, 134-138 pp. |

А. Г. Камалян, И. М Караханян, А. О. Оганисян

Об одном классе операторов L- Винера-Хопфа | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2018, том 53, номер 3, стр. 21 -27 |

Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Ա. Քամալյան

On a connection between a class of systems of ordinary differential equations and integral operators with semi-separable kernel (Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների մի համակարգի կիսասեպարաբել կորիզով ինտեգրալ օպերատորների կապի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 77-83 |

A. H. Hovhannisyan, B.-W. Schulze

On a Method for Solution of the Ordinary Differential Equations Connected with Huygens' Equation Preprint 2010/01 | Equation Preprint 2010/01, ISSN , Institut fuer Mathematik, Uni Potsdam, 2010, pp. 11.

Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան

Решение задачи Коши для одного модельного вырождающегося параболического уравнения (Կոշիի խնդրի լուծումը մեկ մոդելային վերասերվող պարաբոլական հավասարման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 18-22 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը