Արթուր Սամվելի Չախոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կրիմինալիստիկական տեխնիկա, քննչական տակտիկա, հատուկ գիտելիքների հիմնախնդիրներ, դատական փորձաքննությունների տեսություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կրիմինալիստիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2001 - 2008 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ,
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի վարիչ,
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,
2012 - 2013 թթ.ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
2013 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2016 թվականի հոկտեմբեր-Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ,
2016 թվականի հոկտեմբերից-ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ
2016 - 2019 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ,
2019 թ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1999 - 2001 թթ.

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
arturchakhoyan@ysu.am

Արթուր Սամվելի Չախոյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ենգիբարյան, Ա. Չախոյան

Դատապարտյալի իրավունքներ | Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ

Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան

Դավանանքի իրավունք | Երևան, «Անտարես», 2008,102 էջ
 

Հոդված/Article

Արթուր Չախոյան, Արսեն Մարտիրոսյան

Քննման՝ որպես քննչական գործողության դատավարական և տակտիկական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 73-81 |

Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան

Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության ձևերի քրեադատավարական և կազմակերպատակտիկական առանձնահատկությունները | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 174-186 |

Արթուր Չախոյան, Արսեն Մարտիրոսյան

Ճանաչման ներկայացնելու դատավարական և տակտիկական որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 398-415 |

Artur Chakhoyan

Origin, Development, Current State and Perspectives for Development of Criminalistics and Forensic Examination in Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 363-382 |

Արթուր Չախոյան

Հատուկ և իրավական գիտելիքների սահմանազատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 53-61 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը