Արթուր Սամվելի Չախոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կրիմինալիստիկական տեխնիկա, քննչական տակտիկա, հատուկ գիտելիքների հիմնախնդիրներ, դատական փորձաքննությունների տեսություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կրիմինալիստիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2001 - 2008 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ,
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի վարիչ,
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,
2012 - 2013 թթ.ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
2013 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2016 թվականի հոկտեմբեր-Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ,
2016 թվականի հոկտեմբերից-ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ
2016 - 2019 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ,
2019 թ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1999 - 2001 թթ.

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
arturchakhoyan@ysu.am

Արթուր Սամվելի Չախոյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Արթուր Չախոյան

Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 200 էջ:

Վ. Ենգիբարյան, Լ. Դավթյան, Ա. Չախոյան

Դատական փորձագիտության տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները) | Ձեռնարկ, Երևան, Անտարես, 2012, 264 էջ

Վահե Ենգիբարյան, Մհեր Հակոբյան, Արթուր Չախոյան, Լուսինե Աբրահամյան

Արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, «Անտարես», 2012, 156 էջ

Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան

Հոգևոր իրավունքի հիմունքներ | Երևան, «Անտարես», 2011,144 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Ենգիբարյան, Ա. Չախոյան, Լ. Մկրտչյան, Է. Տիտանյան

Դատական փորձագիտության տեսության ու պրակտիկայի հիմնախնդիրները միջազգային իրավական համագործակցության շրջանակներում | Երևան, «Վան Արյան» , 2013, 304 էջ

Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան

Դատական փորձաքննությունների հիմնադրույթներն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի | Պետություն և իրավունք, No. 1 (59), 2013, 85-106 էջեր |

Արթուր Չախոյան

Մասնագետի հատուկ գիտելիքի հիմնախնդիրը | Դատական իշխանություն, N 10/159, Երևան, 2012թ, էջ 60-65:

Արթուր Չախոյան

Հատուկ գիտելիքների ոչ ավանդական ձևերի կիրառման հիմնախնդիրները հանցագործությունների քննության ընթացքում | Օրինականություն, N 65, Երևան 2011, էջ 29-35:

Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան

Փորձագիտական հետազոտությունների ժամանակակից վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում | ԼՂՀ դատական իշխանություն, No. 1, 2011, (33-43 էջեր)
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը