Արտյոմ Արտաշեսի Տոնոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 – 2010 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2010 թ.-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր, ԻԻՀ Գիլանի համալսարան, Պարսից լեզվի և գրականության ամբիոն, Գիլանի հետազոտության կենտրոն
2010 – 2012 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2012 – 2015 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2012 - 2014 թթ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ներածություն և Երկրագիտություն առարկաների սեմինարավար
2015 թ.-ից, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական ատենախոսություն` «Կովկասյան պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն», 29.06.2015 թ., ՀՀԳԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Երկրագիտություն, Ժամանակակից պարսկերեն, Կովկասյան պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, իրանագիտության պատմություն, պատմահամեմատական, արեալային լեզվաբանություն, թյուրք-իրանական լեզվական շփումներ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
International conference “Shirvan, Arran, and Azerbaijan: A Historical-Cultural Retrospective” dedicated to the Memory of Prof. Enayatollah Reza, 1-2 November, 2013, Yerevan
The 1st international conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Արտյոմ Արտաշեսի Տոնոյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Տոնոյան Արտյոմ

Կովկասյան պարսկերենում բուն ապառնի ժամանակաձեվի կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 366-380 |

Artyom Tonoyan

The Price of Political Stability of Azerbaijan: the Opponents of Democracy | Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova). 2018, pp. 86-121

Արտյոմ Տոնոյան

Ադրբեջանի քաղաքական կայունության գինը. ժողովրդավարության հակոտնյաները | Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 2018, էջ 101-147

Արտյոմ Տոնոյան

Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մեկնաբանումը երկու երկրների ԶԼՄ-ներում | Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ, 2016, 56-60 էջ |

Արտյոմ Տոնոյան

Հետմարզպանական Աղվանքում «քուրդ» անվան մի քանի արաբական հիշատակությունների խնդիրը | Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 262-272 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gilles Authier, Artyom Tonoyan

Defining Features of the Madrasa Dialect of Armeno-Tat | 8th international conference on iranian linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 67-68

Artyom Tonoyan

The value of legends as a resource for the research of Khaqani's life. a legend in Tati language | The fourth international congress on Persian poet and mystic Mirza Abdul-Qadir Bidel Dehlavi (چهارمین عرس بین المللی بیدل ). 2017, p. 29 |

Artyom Tonoyan

Ադրբեջաներենում կովկասյան պարսկերենի ենթաշերտի շուրջ | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 37-38 |

Տոնոյան Արտյոմ

Հայերենի և կովկասյան պարսկերենի տիպաբանական երկու ընդհանրության շուրջ | Ջահուկյանական ընթերցումներ: 2016, 6 էջ, Հայաստան

Արտյոմ Տոնոյան

نظام شمارش بیستگانه در زیرشاخه غربی زبان هاي ایرانی (براساس مو اد زبان هاي فارسی قفقازي (تاتی)، گویشهاي تاجیکی و کردي | Գիտաժողովի նյութ: 2016թ․, 1 էջ, Իրան, Գիլան |