Արզուման Զորիկի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965-1970 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա
1973-1976 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ ՏՄԿԻ /ЦЭМИ/ ասպիրանտ։
1983 թ-ին տնտեսագիտության թեկնածուի
17.07.2006 թ-ին ԵՊՀ դոցենտի դիպլոմ։
16.10.2006թ-ին դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների հավաստագիր
01.03.2010թ-ին դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների հավաստագիր

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ոչ արտադրական ոլորտի զարգացման, պլանավորման մոդելների հակամարգը»

Աշխատանքային փորձ
1970-1973 թթ. ՀՍՀ Պետպլանի Հաշվողական Կենտրոն- կրտսեր գիտաշխատող
1976-1988թթ. ՀՍՀ Պետպլանի Հաշվողական Կենտրոն` սեկտորի վարիչ
1988-1990թթ ՇԷԿԳԻ. Երևանի մասնաճյուղ` բաժնի պետ
1990-1995թթ- ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն` բաժնի պետ
1995-1998 թթ. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Կառավարման և տնտեսական պարեփոխումների ինստիտուտ` բաժնի պետ
1998-ից ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինանսական շուկաներ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսներ, Բանկային գործ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դոկտորական ատենախոսության թեման` «Համակարգային մոտեցումը Էվոլյուցիոն տնտեսագիտության տեսանկյունից»

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Արզուման Զորիկի Հակոբյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Սարիբեկյան, Արզուման Հակոբյան, Սամսոն Դավոյան

Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
 

Հոդված/Article

Հակոբյան Ա. Զ.

Չվճարումների առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Գիտաժողովի նյութեր 2001թ: Երևան Նահապետ, 2001թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Ինստիտուցիոնալ մատրիցաները տնտեսական համակարգի էվոլյուցիոն զարգացման հիմք («Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հանրապետական գիտաժողով նվիրված Մ.Ադոնցի 100 ամյակին 17-18 մայիսի 2010թ.): | Երևան Տնտեսագետ 2010թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Պլանավորված էր արդյոք 2008թ. ֆինանսական ճգնաժամը /□Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները թեմայով (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 25-26 մարտ 2010թ.) | Երևան,Տնտեսագետ, 2010թ

Hakobyan A. Z.

The probabilistic (stochastic) nature of dependence between social variables, Annals of agrarian science | Tbilisi, 2009 vol. 7, No. 1

Հակոբյան Ա. Զ.

Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2009

Հակոբյան Ա. Զ.

Ինստիտուտների բնութագրման և դասակարգման համակարգային սկզբունքները, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր) | Երևան «Տնտեսագետ» 2010թ: Երևան, 2009

Հակոբյան Ա. Զ.

Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացման այլընտրանքային հնարավորությունները Հայաստանում (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2008

Հակոբյան Ա. Զ.

Տնտեսական բարեփոխումների էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, 2008

Հակոբյան Ա. Զ.

Էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը և համակարգային մոտեցումը (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, 2007

Հակոբյան Ա. Զ.

Սոցիալական փոփոխականների կապի, կախվածության հավանական (ստոխաստիկ) բնույթը(Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2006

Հակոբյան Ա. Զ.

Սոցիալական փոփոխականների բաշխումային ներկայացման և մոտարկման առանձնահատկությունները: (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2006

Հակոբյան Ա. Զ.

Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուցիոնալ էվոլյուցիոն տեսության մեկնաբանությամբ (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2006

Հակոբյան Ա. Զ.

Ինստիտուտների էվոլյուցիան տնտեսական համակարգում (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2005

Հակոբյան Ա. Զ.

Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուտների համակարգային ամբողջությունն է (Գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2005

Ա. Հակոբյան

Սեփականությունից եկամտի ապահովման տնտեսագիտական հիմքերը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա N10-11, 2003

Հակոբյան Ա. Զ.

Պետական պարտքի կառավարման այլընտրանքային սկզբունքները: ՏՀԳՀԻ Գիտաժողովի նյութեր 2002թ. | Երևան, 2002թ

Հակոբյան Ա. Զ.

Տեսական մեկնաբանություններ սեփականություն և եկամուտ կատեգորիաների վերաբերյալ | Рынок капитала в Армении N23, 24, 2002

Հակոբյան Ա. Զ.

Փոխարժեքի ձևավորման առանձանահատկությունները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր 2001թ | Երևան, Նահապետ, 2001

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ-ում իրականացվող ֆինանսական քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակները: ՀԳԱ գիտական կենտրոն | Կոնֆերանս (22-25 հուլիսի 1999թ.) «Գյուղատնտեսական գիտության հիմնախնդիրները»: Երևան 2000թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ-ում դրամավարկային քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակը: Զեկույց ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովում | Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30: Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30

Հակոբյան Ա. Զ.

Փոխատվության շուկայական տոկոսադրույքի ձևավորման օրինաչափությունները ՀՀ-ում: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր | Երևան: «Նահապետ», 1999թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Վճարային ճգնաժամի էությունը և նրա հանդես գալու ձևերը ՀՀ-ում: ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները | Երևան «Նոյան-Տապան» 1998թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Երևան, 1994թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Ֆինանսական քաղաքականությունը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: Երևան, 1993թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ

Հակոբյան Ա. Զ.

Համաշխարհային շուկայի գների ավտոմատացված համակարգը | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Գնային քաղաքականությունը | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտ: Երևան, 1991թ

Հակոբյան Ա. Զ.

Ազատ շուկայական գնագոյացման առանձնահատկությունները ՀՀ ում | Երևան, «Ազատամարտ» 1990թ.