Աշոտ Սեյրանի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 թ-ին նոյեմբեր-դեկտեմբեր Բուդապեշտի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի որակավորման բարձրացման դասընթացների ունկնդիր
2001 թ-ին օգոստոս ՌԴ Ուրալի պետական իրավաբանական ակադեմիա, Որակավորման բարձրացման ինստիտուտի ունկնդիր
1995 թ-ի օգոստոս - 1998 թ-ի օգոստոս ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
1990 թ-ի սեպտեմբեր - 1995 թ-ի հուլիս Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության (քաղաքագիտության) բաժնի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նախադյալները Հայաստանում»
թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, 2000 թ.-ի հունիսի 21-ին
2006 թ-ից դոցենտ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր
«Քաղաքացիավարական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում» թեմայով դոկտորական ատենախոսություն, 2018 թ.-ի հունիսի 8-ին
2020 թ-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2021 թ-ից Քաղաքագիտության հանդեսի գլխավոր խմբագիր
2020 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբոնի պրոֆեսոր
2020 թ-ից Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանի Քաղաքագիտության ինստիտուտում, Սլավոնական լեզուների և կովկասագիտության ինստիտուտում հրավիրված միջազգային գիտաշխատող, Գերմանիա
2016 թ. դեկտեմբեր – 2017 թ. հունվար Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտում ԵՄ Էրազմուս Մունդուս «EMBER» ծրագրի հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2016 թ. օգոստոս Բեռլինի ազատ համալսարանի Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում DAAD-հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2013 թ. հունիս - սեպտեմբեր Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլյանի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտում DAAD-հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2013 թ-ից Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն հանդեսի պատասխանատու խմբագիր
2012 թ. օգոստոս Լյուվենի Կաթոլիկ համալսարանի Սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի հրավիրված գիտնական (EU Tempus, ALRAKIS)
2008 - 2009 թթ. Գերմանիայի Հաննովերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտի Եվրոպական ինտեգրացիա/Եվրոպական հետազոտությունների բաժնի հրավիրված գիտնական (DAAD/OSI)
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ Ս. և Մ. Իզմիրլյանների անվան գրադարանի տնօրեն
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2002 թ. հոկտեմբեր - 2003 թ. հոկտեմբեր Գերմանիայի Հաննովերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտի Եվրոպական ինտեգրացիա/Եվրոպական հետազոտությունների բաժնի հրավիրված գիտնական (DAAD/OSI)
2001 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական հասարակություն», «Հանրային դիվանագիտություն», «Սոցիալական գործընկերություն», «Աշխատանքային միգրացիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն, մարդու քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ, հետխորհրդային երկրների սոցիալական գործընկերություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բուդապեշտի կենտրոնական Եվրոպական համալսարան (2009 թ.), Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD) (2008 - 2009 թթ., 2002 - 2003 թթ., 2013 թ., 2016 թ.), Բաց հասարակության ինստիտուտի Բարձրագույն կրթության աջակցության ծրագիր (2008 - 2009 թթ.), Բաց հասարակության ինստիտուտի Ակադեմիական կրթաթոշակային ծրագիր (2006 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
հայերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Քաղաքական գիտությունների միջազգային ընկերակցության անդամ, Ռուսաստանի քաղաքագիտական ընկերակցության անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ (2009 թ.), ԵՊՀ արծաթե մեդալ (2009 թ.), ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատվոգիր (2007 թ., 2005 թ.), ՀՀ կառավարությանն առընթեր տարածքային ինտեգրացիոն վարչության պատվոգիր (2000 թ.), Մ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի հիմնադրման մեդալ (2000 թ.), «Հայկյան» հավաստագիր (2000 թ.), ԵՊՀ պատվոգիր (1998 թ.), ԵՊՀ հիմնադրման 75-ամյակի պատվոգիր (1997 թ.):

ՕՐՍԻԴ՝ https://orcid.org/0000-0002-1127-9719

էլ.փոստ
ashalex@ysu.am

Աշոտ Սեյրանի Ալեքսանյան

Ամբիոնի վարիչ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Aleksanyan, V. Nemanikhina

Civic education of youth in the conditions of the Eurasian integration of Russian society | «Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 41-54

Աշոտ Ալեքսանյան

Civiliarchic Factors of the Formation of Civil Society in the Space of the Eurasian Economic Union (EAEC): Features of Civil Culture or Lack of Participation? | VIII Всероссийский конгресс политологов "Политика развития, государство и мировой порядок", թեզիս, Ռուսաստան, 611-612 էջ

Ա. Ալեքսանյան, Ն. Գալստյան, Տ. Սիմոնյան

«Հասարակագիտություն» առարկայի ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ | «Ասողիկ», 2020, 448 էջ, Հայաստան

Աշոտ Ալեքսանյան

Trade Unions as an actor of regional citizenship and European social integration of the South Caucasus | EUCACIS, 5, 1-13 էջ, անգլերեն, 2019

Աշոտ Ալեքսանյան

Choices of Integration and Europeanization of Ukraine: Ethnocratism or Civilism | Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 236-269 էջ, 2018
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ashot Aleksanyan

On the Issue of Three-Dimensional Political Security of the Solitical Systems of Post-Soviet Societies (Հետխորհրդային հասարակությունների քաղաքական համակարգերի եռաչափ քաղաքական անվտանգության հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 45-57 |

A. Aleksanyan

Formation of the system of social partnership in the EAEU in the context of changing political reality | Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества, 2021, c. 14-17

Ա. Ալեքսանյան

Քաղաքական անկայունության գործոնները Ղրղզստանի համակարգային կերպափոխումների պայմաններում | ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 86-96

Ա. Ալեքսանյան

Քաղաքական տուրբուլենտության և ինտեգրացիոն գործընթացների հավասարակշռման Բելառուսի աշխարհառազմավարությունը | ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 40-58

Ա. Ալեքսանյան

Փափուկ և կոշտ ինտեգրման ընթացակարգերի համադրությունը Ղազախստանի կայունության ռազմավարություններում | ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 74-85
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

А. С. Алексанян

Профсоюзы и стратегическое управление трудовой миграцией в странах Евразийского экономического союза | Политическая наука перед вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, 2015-11-19, 50-51 стр. |