Աշոտ Փայլակի Ենգոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2010 - 2011 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքական տեսության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2010 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքական գործընթացների և տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
2002 - 2010 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան
1992 - 2010 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասիստենտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ՀԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղարի տեղակալ
1989 - 1990 թթ. ԵՊՀ ՀԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղար

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
1990 թ. «Հայստանի ագրոարդյունաբերական համալիրի ձևավորումը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր
2011 թ. «Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении» թեմայով դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
2004 թ-ից դոցենտ
2015 թ-ից պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական գաղափարախոսություններ», «Քաղաքական կոնֆլիկտաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գաղափարա-քաղաքական հոսանքներ, Քաղաքական կոնֆլիկտաբանություն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2012 թ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր
2013 թ. Ռուս - հայկական(Սլավոնական) համալսարանի ոսկե մեդալ
2019 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Ամբիոնի վարիչ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Առնակ Սարգսյան, Աշոտ Ենգոյան, Խոսրովադուխտ Ազատյան

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը | Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն |

Ենգոյան Ա., Գալստյան Խ., Ղազարյան Ծ.

Հակամարտությունների փոխակերպում | Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ

Ա. Փ. Ենգոյան

«Գաղափարախոսություն» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանությունը | ԵՊՀ, Երևան, Լիմուշ, Երևան 2014, 70 էջ |

А. П. Енгоян

Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении | Изд-во Российско-Армянского университета, 2011, 357 стр. |

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Քաղաքական կոնֆլիկտ, Քաղաքագիտություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006 թ.

Ա. Փ. Ենգոյան

Քաղաքական կոնֆլիկտներ | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2003 թ., 62 էջ |

Ա. Փ. Ենգոյան

Արդի դարաշրջանի հիմնական գաղափարախոսական հոսանքները | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2002 թ., 105 էջ |
 

Հոդված/Article

Ашот Енгоян

К вопросу о трансформации парадигмы глобального развития (Համաշխարհային զարգացման պարադիգմի փոխակերպման հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 29-41 |

Енгоян А. П.

Идеологические аспекты функционирования Евразийского союза | Проблемы национальной идентичности в контексте современной глобализации. 2017, стр. 42-47 |

А. П. Енгоян

Объективная оценка истории как фактор самоидентификации нации | Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты). 2016, стр. 258-264 |

А. П. Енгоян

К вопросу об уникальности армянского национального самосознания | Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты), 2015, 255-261 стр. |

Ашот Енгоян

Идеологические ориентиры стран Евразийского союза (Եվրասիական միության երկրների գաղափարախոսական ուղենիշները) | "Banber"- Bulletin of Yerevan University, "International Relations, Political Science", 144.6, 2014 (№ 3), p. 12-20 |

Ашот Пайлакович Енгоян

Oбщность ценностных ориентаций и ментальности постсоветских обществ | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 55-63 |

Ашот Енгоян

Идеологические парадигмы переходного периода в Армении (Անցումային շրջանի գաղափարախոսական հարացույցները Հայաստանում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 35-41 |

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Ամբողջատիրության քայքայումը և գաղափարախոսական բազմակարծության նախադրյալների ստեղծումը Հայաստանում | Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №1(7)

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Ազգայնականությունը գլոբալացման պայմաններում | Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №2(8)

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Անցումային շրջանի հայ հասարակության քաղաքական մենթալիտետը | Բնապահպանության և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիա, Երևան, 2009 թ., 14-րդ հատոր, № 4, 1-ին թողարկում

А. П. Енгоян

Идеология и общественное сознание | Ереван, Асогик, 2009, 48 стр |

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսությունը և հասարակական գիտակցության ձևերը, Հանրության հետ կապերի և սոցիալական կոմմունիկացիաների արդի հիմնախնդիրներ | Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, Կուբանի պետական համալսարան, Կրասնոդար, 2008 թ., մաս 1-ին

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Պահպանողականության հեռանկարները Հայաստանում | Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2008 թ., №1(6)

Ա. Փ. Ենգոյան

Գաղափարախոսություն և հասարակական հոգեբանություն, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսության հակասական էության շուրջ | Կանթեղ. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, գիրք 4(33), 2007 թ.

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Հասարակության մեջ գաղափարախոսության դերի նեգատիվ գնահատականը | Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ՀՀ ԲՈՀ-ի ամսագիր, 2007 թ., №5

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսության էության հոգեբանական մեկնաբանությունը` Ֆրեյդից Պարետո | Կովկասի գիտական միտքը. Բարձրագույն դպրոցի Հարավային դաշնային համալսարանի հյուսիսկովկասյան գիտական կենտրոնի ամսագիր, Դոնի Ռոստով, 2007 թ., №3 (ռուսերեն)

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսության առաջացման մեխանիզմը և կառուցվածքը, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Մարդկանց հոգեկանի վրա «խորհրդանշական ձևերի» ազդեցության հիմնախնդիրը XX դարի երկրորդ կեսի գաղափարախոսության տեսության մեջ, «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ | Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, հոկտեմբերի 26- 27, 2007 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

«Գաղափարախոսության սոցիալական պայմանավորվածության» տեսությունը Մարքսից Մանհայմ | Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2007 թ., №2

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Հայ ժողովրդի պատմություն: հարցեր և պատասխաններ | Երևան, Ռուս-Հայկական համալսարանի հրատարակչություն, 2006 թ.

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Քաղաքական գաղափարախոսություններ, ՀՀ իրավագետների և քաղաքագետների ասոցիացիա | «Մխիթար Գոշ» հրատարակչություն, Եր. 1996 թ.