Աշոտ Պուշկինի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական`«Ածանցավոր ածականների խոսքիմաստային փոխանցումները ժամանակակից հայերենում», 1988 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
20 տարի 1988 թ–ից Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվաբանության հիմունքներ, ընդհանուր լեզվաբանություն, լատիներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բառարանագրություն, անգլերեն լեզու, ժամանակակից արևելահայերեն, բառագիտության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշոտ Պուշկինի Հայրապետյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Աշոտ Հայրապետյան, Մկրտչյան Նելլի

Լատիներենի ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 362 էջ |

Ա. Պ. Հայրապետյան, Ն. Համբարձումյան, Ա. Լազարյան

Անգլերեն-հայերեն թեմատիկ բառարան | Մանմարհրատ., Երևան,2012,299 էջ

Ա. Պ. Հայրապետյան

Օտար բառերի բառարան | հեղինակային հրատ. Երևան, 2011, 642 էջ

Ա. Պ. Հայրապետյան

Օտար բառերի առձեռն բառարան | հեղինակային հրատ. Երևան, 2011, 707 էջ

Ա. Պ. Հայրապետյան, Ն .Համբարձումյան, Ա. Լազարյան

Անգլերեն-հայերեն բառարան | Մակմիլան հրատ., 2011,721 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Աշոտ Հայրապետյան

Փոխառությունները որպես լեզվի հաղորդակցման գործառույթի անընդհատության դրսևորում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 2(25), էջ 58-71

Աշոտ Հայրապետյան

Ոչ գծային բառաստեղծումը իբրև լեզվի հիմնական գործառույթների իրացման միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 103-112 |

Աշոտ Հայրապետյան

Լատիներենի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64--65), 150-156 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Հայրապետյան

Բառակերտությունը որպես լեզվի ստեղծագործական հատկանիշի իրացման միջոց | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 23-30 |

Ա. Պ. Հայրապետյան

Ռուբեն Ղազարյան (1940-2011 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 76-79 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը