Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
1988 - 1992 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
ԳԱԱ Հնագիտության Ազգային ինստիտուտ
«Հայկական վիմագրերը, Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրները «9-14 դդ.)», 1996թ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ, 1984 - 1987 թթ. Արաբ. լեզվի զինվորական թարգմանիչ
1992 - 2007 թթ. ԳԱԱ ՀՆԻ, գիտաշխատող
2007թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմություն, հնագիտություն, վիմագրության, ազգագրություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Մանուչարյան

Սյունիք-Արցախ առնչությունները | ԳԱԱ «Լրաբեր», 2005, № 1, էջ198-208:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մայրաքաղաքի պարսկական մզկիթի շինարարական վկայագիրը | «Իրան-նամե», 2005, № 39:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարե ամիրսպասալարի մահվան թվականի ճշգրտումը ըստ Բագարանի արձանագրության | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, III հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 34-35:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում | ՀՀ ՊՆ, Ազգ, պետություն, բանակ, Եր., 1998, էջ 80-86:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Ո՞ւմ կարող է պատկանել Սանահնի նորահայտ տապանաքարը | «Հին Հայաստանի մշակույթը», XI հանր. գիտ. նստ., Եր., 1998, էջ 44-45:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան