Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
1988 - 1992 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
ԳԱԱ Հնագիտության Ազգային ինստիտուտ
«Հայկական վիմագրերը, Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրները «9-14 դդ.)», 1996թ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ, 1984 - 1987 թթ. Արաբ. լեզվի զինվորական թարգմանիչ
1992 - 2007 թթ. ԳԱԱ ՀՆԻ, գիտաշխատող
2007թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմություն, հնագիտություն, վիմագրության, ազգագրություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հացի թանկության վիմագիր հիշատակություններ Մեղրու և Մարտունու շրջաններից | ՀՀ-ում 1993-1995թթ. դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 51-52:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայաստանը սելջուկ թուրքերից ազատագրելու Զաքարյանների հաղթարշավի ուղին | ՀՌԱԿ «Պայքար», 1996, թիվ 9-10, էջ 55-58:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 62-65 |

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց իշխանապետերի ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի | 1995, № 2, էջ 62-66:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 173-178 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան