Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999թ.՝ Պետական ձեռնարկությունների վերակազմավորում և լուծարում, Գերմանիա, Լեհաստան
1997թ.՝ Բաժնետիրական ընկերությունները և դրանց կառավարումը, Լյուբլյանա, Սլովենիա
1996թ.՝ Պետական ակտիվների կառավարում և մասնավորեցում, Մոսկվա, Ռուսաստան
1994թ.՝ Պետական ակտիվների կառավարում, Ատլանտա, ԱՄՆ
1979 – 1984թթ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1974 – 1979թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան և Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ուսանող
1977 – 1978թթ.՝ ԵրԺՏԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
27.06.2019թ.-առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
01.09.2017թ.- 27.06.2019թ.` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր, մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2003թ. – 31.05.2017թ.` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, Վարչության պետի տեղակալ
2000թ. – 2003թ.`ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն, Նախարարի առաջին տեղակալ, տեղակալ
1996 – 2000թթ.` ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1995 – 1996թթ.` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1992 – 1995թթ.` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Բաժնի պետ
1990 – 1992թթ.` ՀՀ սննդի արդյունաբերության նախարարություն, Վարչության պետ
1989 – 1990թթ.` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, դասախոս
1979 – 1989թթ.` ՀՀ գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտական աշխատող

Պարգևատրումներ
ՀՀ Նախագահի 28.12.2016թ.-ի N 1246-Ա որոշմամբ պարգևատրվել է Երախտագիտության մեդալով
2016թ.՝ ՀՀ Ազգային ժողովի Պատվո մեդալ, վկայագիր N 334
ՀՀ վարչապետի 28.12.2006թ.-ի N 1052-Ա որոշմամբ պարգևատրվել ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով

Դասավանդվող դասընթացներ
Հանրային կառավարում, Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում,
Ձեռնարկության էկոնոմիկա, Առաջնորդություն, Պետական և ՏԻՄ կառավարում,
Պետական գույքի կառավարում

Հրապարակումներ
511 հրապարակում և հոդված, այդ թվում՝ 46 մենագրություն (ներառյալ՝ կոլեկտիվ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
Կառավարման արդյունավետության գնահատում,
Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում և պետական կարգավորում
Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրեր,
Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրություն,
Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործում և կառավարում. սոցիալական, տնտեսական ու ֆինանսական հիմնախնդիրներ,
Էներգետիկ համակարգի գործունեությունը և զարգացումը,
Բնական մենաշնորհների ոլորտի պետական կարգավորում,
Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրներ,
Արտաքին տնտեսական գործունեություն, արտաքին առևտուր,
Պետության սոցիալական գործառույթները,
Բնակչության կյանքի որակը, եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրները,
Կրթական համակարգի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները,
ՀՀ տնտեսության վերելքի ուղիների ուսումնասիրություն,
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
ashot.markosyan@ysu.am

Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները | Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ

Աշոտ Մարկոսյան

Պետական սեփականության իրավունքի բարեփոխումները և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Անկախությունը և ազատական բարեփոխումները» գրքում (էջ 61-84-ը), Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 272 էջ

Աշոտ Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան

Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը | «Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ:

Աշոտ Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան

Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց. պետական պարտք | «ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում ստեղծված ձեռնարկ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, ԵՀՀ համալսարան, նոյեմբեր 2019թ., էջ 32-62

Աշոտ Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան

Ազատությունը և արդարությունը որպես հանրային բարձրագույն արժեք | «ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 2, 2019թ., էջ 11-43
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան

Ազգային հարստության կապիտալացման և ըստ եկամտային խմբերի բնակչության դասակարգման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 17-31 |

A. Markosyan, E. Matevosyan, S. Tokmajyan, E. Avanesyan

The Supplies of Fresh Water And Main Indicators of Their Utilization in the World | «Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր», 2021, թիվ 1 (15), էջ 66-77

Ա. Մարկոսյան, Է. Մաթևոսյան

Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և դրա չափման հիմնախնդրի շուրջ | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, թիվ 1, էջ 280-292

Ա. Մարկոսյան, Է. Մաթևոսյան

Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխման փոխառնչությունները | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, թիվ 1, էջ 293-308

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները | Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

А. Маркосян, Э. Матевосян, С. Солодовников

Экономика доверия, Инжиниринг и управление: от теории к практике | Сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции, 15.04.2021, c. 234-235, Беларусь

Маркосян Ашот Хачатурович, Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна

Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности | Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ

Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan, Sona Sargsyan

Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58 |

Hayk Sargsyan, Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan

The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54 |