Ասյա Եղիշեի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - 2008 թթ. Բարսելոնայի Համալսարան Լեզվաբանություն և Հաղորդակցում դոկտորանտուրա
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010 թ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզվի դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), կատալոներեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, “El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana”
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”

Միջազգային դիպլոմներ
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Ba´sico)

Ասյա Եղիշեի Խաչատրյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ասյա Խաչատրյան

Առածների և ասացվածքների Սերվանտեսյան «խմբագրումները» բնագրում և դրանց հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտության հարցեր, 2017, 3 (12), էջ 142-153 |

Ասյա Խաչատրյան

Առածների և ասացվածքների թարգմանության հնարները (Սերվանտեսի ՙԴոն Կիխոտ՚ վեպի հայերեն թարգմանությունների հիման վրա) | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017, 2 (23), էջ 80-94 |

Ասյա Խաչատրյան

Առածների ու ասացվածքների բնագրային և հայերեն թարգմանությունների ոճական արժեքը Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտում» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 74-79 |

Ասյա Խաչատրյան

Կենդանիների անուն պարունակող առածների և ասացվածքների թարգմանության որոշ խնդրիրների շուրջ | «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» հանրապետական գիտաժողովի նյութ, Երևան 2013, էջ 44 - 45 |

Ասյա Խաչատրյան

«Դոն Կիխոտ» վեպում հատուկ անուն պարունակող առածների թարգմանության որոշ հարցեր | «Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 125 - 130 |