Բելլա Կարապետի Սարուխանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (Անգլերեն լեզվի և գրականության մասնագետի որակավորմամբ)
1978 - 1980 թթ. ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին 1997 – 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտության բաժին 2005 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2009 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
1979 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2001 թ.-ից Հայ Կանանց Միջազգային Միության հիմնադիր անդամ, ՀԿՄՄ Խորհրդի անդամ, ՀԿՄՄ Կրթության հանձնաժողովի նախագահ

Մասնակցություն Միջազգային գիտաժողովներին
1985 թ. Թբիլիսի, 2000 թ. Երևան (մասնագիտական գիտաժողովներ),
1992 թ. Բոստոն, 1994 թ. Լոնդոն, 1996 թ. Պեկին, 1997 թ. Փարիզ, 2001 թ. Երևան, 2004 թ. Ժնև, 2007 թ. Բուենոս-Այրես (հասարակական գիտաժողովներ)

Օտար լեզուներ
Ռուսերոն և անգլերեն (ազատ) ֆրանսերոն և գերմաներեն (բառարանով)

Բելլա Կարապետի Սարուխանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պետրոսյան Արշալույս, Սարուխանյան Բելլա

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին | Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ

B. Sarukhanyan, A. Haji-Hakobyan

English for art students (advanced) | Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ, Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

Ե.Լ. Երզնկյան , Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000

Ե.Լ. Երզնկյան, Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
 

Հոդված/Article

Բելլա Սարուխանյան

Համառոտ անդրադարձ 20-րդ դարի հայերեն-անգլերեն բառարանագրությանը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 172-177 էջ, Հայաստան |

Հ. Գ. Նիկողոսյան, Բ. Կ. Սարուխանյան

Մշակութային իրազեկության դերը օտար լեզվի ուսուցման գործընթանցում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 158-164 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Սարուխանյան Բելլա

Հայաստանը՝ մշակույթների խաչմերուկ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 60, Հայաստան |