Դավիթ Մանուկի Մելքոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 թ. Թավթսի համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և փիլիսոփայության դպրոց
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Քրեական գործերով ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու հիմքերն ու դատավարական կարգը», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, Քրեական դատավարության արդի հիմնահարցեր, Քրեական դատավարության ոլոտում միջազգային համագործակցություն

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն,Ապացույցների տեսությունը քրեական դատավարությունում, Դատախազությունը ՀՀ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 - 2020 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քրեականդատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2011 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
2006 - 2014 թթ. ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական, ՀՀ Սահմանադրական դատարանում ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչ
2011 - 2014 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ազգային իրավաբան
2004 - 2006 թթ. ՀՀ ԱԺ Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման ժամանակավոր հանձնաժողովի փորձագետ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
ՀՀ Գլխավոր դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
Վարչապետի հուշամեդալ
Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Դավիթ Մանուկի Մելքոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ. | Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:

Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի, Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի, Ղուկասյան Հրայր Հովհաննեսի, Հարությունյան Արմեն Ռազմիկի, Մելքոնյան Դավիթ Մանուկի, Թաթոյան Արման Հակոբի

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ |

Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն | Երևան, «Ասողիկ». 2009

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն | Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գրագրություն | Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.

Մելքոնյան Դավիթ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու ձեռնարկ | Երևան, Մեկնարկ, 2007, 144 էջ.

Դավիթ Մելքոնյան

Որոշ նկատառումներ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ | ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007, ԵՊՀ հրատ., էջեր 92-100.

Դավիթ Մելքոնյան

Ապացույցների թույլատրելիության պայմանների ընդհանուր բնութագիրը | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2005, էջեր 47-55.
 

Հոդված/Article

Դավիթ Մելքոնյան

Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով գույքի վրա կալանք դնելու առանձնահատկությունները | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 5-13 էջեր |

Դավիթ Մելքոնյան

Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր |

Դավիթ Մելքոնյան

Քրեական գործերով միջազգային-իրավական համագործակցության շրջանակներում ստացված ապացուցների իրավական կարգավիճակի որոշ հիմնահարցեր․ Համեմատական վերլուծություն | Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 2(2), 63-70 էջ, 2019

Դավիթ Մելքոնյան, Գայանե Մելիքյան

Պաշտպանական նկատառումներով առաջ քաշված վարկածի հերքումը որպես ապացուցման գործընթացի բնութագրական տարր | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 14-22 |

Դավիթ Մելքոնյան

Соотношение мошенничества и сбыта поддельных денег и ценных бумаг по Уголовному кодексу Республики Армения | Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, №5 (67), 91-96 էջ, 2018

Alvina Gulumyan, Davit Melkonyan

The supremacy of the European Convention on Human Rights: Armenia's path | The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe, Judicial Perspectives Edited by Iulia MotocIneta and Ziemele, Cambridge University, Press 2016, p 39-56 ISBN-13: 9781107135024 |

Դավիթ Մելքոնյան

Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոփոխելու կարգն ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-336 |

Davit Melkonyan

Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 339-349 |

Դավիթ Մելքոնյան

Պաշտպանության կողմի նոր դատավարական հնարավորությունները և դրանց հակակշիռները | Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 62-67 |

Դավիթ Մելքոնյան

Խափանման միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 59-66 |

Դավիթ Մելքոնյան

Ս. Ա. Դիլբանդյանի «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում» մենագրության մասին | Պետութուն և իրավունք, թիվ 2 (52), 2011, էջ 121-125 |

Դավիթ Մելքոնյան

Հրապարակային դատական քննության եվրոպական չափանիշները | Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 33-39 |

Արմեն Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան

Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը լռելու իրավունքի եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո | Պետություն և իրավունք N 3(41), Երևան, 2008, 23-28 էջեր:

Դավիթ Մելքոնյան

Ապացույցների թույլատրելիության եվրոպական չափանիշները | Պետություն և իրավունք, թիվ 4(42), Երևան, 2008 էջեր 14-19.

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Արման Թաթոյան, Դավիթ Մելքոնյան, Ռուբեն Մելիքյան

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21

Գագիկ Ղազինյան, Դավիթ Մելքոնյան

Քրեական հետապնդման հարուցում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 23-31

Հրայր Ղուկասյան, Դավիթ Մելքոնյան

Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան) | Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40

Դավիթ Մելքոնյան

Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները | Դատական իշխանություն, 15-16/82-83, 2006, էջեր 14-22.

Դավիթ Մելքոնյան

Դատական քննության փուլում ձեռք բերված ապացույցների թույլատրելիությունը | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 61-66.

Դավիթ Մելքոնյան

Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները | Դատական իշխանություն, 15-16/80-81, 2006, էջեր 51-56.

Դավիթ Մելքոնյան

Ապացույցներ ձեռք բերելիս քրեադատավարական օրենքի էական խախտման հասկացությունը | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, 2005, էջեր 93-96.

Դավիթ Մելքոնյան

Անալոգիան քրեական դատավարությունում: Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր | Երևան, 2005, էջեր 85-92.

Դավիթ Մելքոնյան

Քրեական գործի հարուցման փուլում ապացույցների թույլատրելիության առանձնահատկությունները | Պետություն և իրավունք, թիվ 2(28), էջեր 56-65.

Դավիթ Մելքոնյան

Քննչական գործողության` որպես ապացույցների հավաքման հիմնական միջոցի կատարման ընդհանուր պայմանները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(23-24), էջեր 90-99.

Դավիթ Մելքոնյան

Կասկածյալի իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները քրեական դատավարությունում | Համահայաստանյան ուսանողական գիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2002, էջեր 19-30.

Դավիթ Մելքոնյան

Քրեական դատավարությունում և քրեակատարողական իրավունքում մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները | Ուսանողական գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2000, էջեր 130-134.

Դավիթ Մելքոնյան

Մուսուլմանական քրեական իրավունքի հիմնական դրույթները | Պետություն և իրավունք, թիվ 4(18), էջեր 63-67.