Դավիթ Մանուկի Մելքոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 թ. Թավթսի համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և փիլիսոփայության դպրոց
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Քրեական գործերով ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու հիմքերն ու դատավարական կարգը», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, Քրեական դատավարության արդի հիմնահարցեր, Քրեական դատավարության ոլոտում միջազգային համագործակցություն

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն,Ապացույցների տեսությունը քրեական դատավարությունում, Դատախազությունը ՀՀ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 - 2020 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քրեականդատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2011 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
2006 - 2014 թթ. ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական, ՀՀ Սահմանադրական դատարանում ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչ
2011 - 2014 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ազգային իրավաբան
2004 - 2006 թթ. ՀՀ ԱԺ Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման ժամանակավոր հանձնաժողովի փորձագետ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
ՀՀ Գլխավոր դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
Վարչապետի հուշամեդալ
Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Դավիթ Մանուկի Մելքոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն | Երևան, «Ասողիկ». 2009

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն | Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գրագրություն | Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.

Մելքոնյան Դավիթ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու ձեռնարկ | Երևան, Մեկնարկ, 2007, 144 էջ.

Դավիթ Մելքոնյան

Որոշ նկատառումներ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ | ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007, ԵՊՀ հրատ., էջեր 92-100.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Դավիթ Մելքոնյան

Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր |

Դավիթ Մելքոնյան

Քրեական գործերով միջազգային-իրավական համագործակցության շրջանակներում ստացված ապացուցների իրավական կարգավիճակի որոշ հիմնահարցեր․ Համեմատական վերլուծություն | Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 2(2), 63-70 էջ, 2019

Դավիթ Մելքոնյան, Գայանե Մելիքյան

Պաշտպանական նկատառումներով առաջ քաշված վարկածի հերքումը որպես ապացուցման գործընթացի բնութագրական տարր | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 14-22 |

Դավիթ Մելքոնյան

Соотношение мошенничества и сбыта поддельных денег и ценных бумаг по Уголовному кодексу Республики Армения | Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, №5 (67), 91-96 էջ, 2018

Alvina Gulumyan, Davit Melkonyan

The supremacy of the European Convention on Human Rights: Armenia's path | The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe, Judicial Perspectives Edited by Iulia MotocIneta and Ziemele, Cambridge University, Press 2016, p 39-56 ISBN-13: 9781107135024 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը