Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին:

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում:
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար:
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր:
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ:
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ:
2007 թ. մինչև այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ:
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն և տեսություն, մամուլ և գրականություն, առցանց և տպագիր մամուլի զարգացման արդի միտումներ, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈՀ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:

Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914) | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում | Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
 

Հոդված/Article

Д. В. Петросян

Субьективное время в современных армянских медиатекстах | Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67 |

Դավիթ Պետրոսյան

Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում | Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19 |

Դավիթ Պետրոսյան

Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում | Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11 |

Դավիթ Պետրոսյան

Հեղինակի ներքին ժամանակը հայկական մեդիատեքստերում (2018 թ. ապրիլ-մայիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 83-90 |

Դավիթ Վ. Պետրոսյան

Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ* | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258 |
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Петросян Д. В.

Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”) | Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48 |

Д. В. Петросян, Е. К. Рева

Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики | Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524 |

Д. В. Петросян

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |