Դավիթ Մհերի Սեդրակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի Պետական համալսարան, ‎ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1956 - 1961 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ 1964 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ, Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտ (Մոսկվա)
Դոկտորական թեզ 1972 թ. Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2013-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Վ.Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ, պրոֆեսոր
1994 -2013թթ.- Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀԱԱ-ի ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի պրոբլեմների խորհրդատու նախագահ
1990 - 1994 թթ. ՀԱԱ-ի փոխպրեզիդենտ
1986 - 1990 թթ. ՀԱԱ-ի ակադեմիկոս քարտուղար
1977 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1975 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1964 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Գերհոսունություն
Գերհաղորդականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա. անկյունային արագության ժամանակային վարքագիծ
Պուլսարների ռադիոճառագայթման տեսությունը, սառեցումը. մագնիսական դաշտերը և նրանց էվոլյուցիան
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա. պտտվող գերհոսելի հեղուկների հիդրոդինամիկան, ուժեղ փոխազդող սիստեմների գերհաղորդականություն, մրրիկները և նրանց դինամիկան
Գրավիտացիայի տեսություն. գերհոսելի հեղուկների պտտման և տատանման տեսությունը գերխիտ կոնֆիգուրացիաների համար
Գծային ոչ կարգավորված համակարգ

Մասնագիտական անդամակցություն
Կոնֆերանսների մասնակցություն
Գրավիտացիայի միջազգային 5-րդ կոնֆերանս (Թբիլիսի 1967 թ.)
5-րդ ՄԱՄ-ի սիմպոզիում «Աստղային էվոլյուցիայի ուշ շրջանները» (Վարշավա 1974 թ.)
Գրավիտացիայի 9-րդ միջազգային կոնֆերանս (Ստոկհոլմ 1986 թ.)
Միացյալ Վարենա-Աբասթումանի-Նագոա-Պոթսդամ միջազգային դպրոց աստղաֆիզիկայի պլազմայի գծով (Թելավի 1992 թ.)
Գրավիտացիայի 13-րդ միջազգային կոնֆերանս (Արգենտինա 1992 թ.)
«Նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա»-ի գծով միջազգային կոնֆերանս (Իտալիա 2000 թ.)

Միջազային կապեր
1969 - 1970 թթ. Հրավիրված գիտնական, Քեմբրիջի համալսարան, Անգլիա
1986 - 1987 թթ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Կոռնելի համալսարան, Անգլիա
1991 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Հռոմի համալսարան, Իտալիա
1994 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Կոռնելի համալսարան, ԱՄՆ
1995 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Թագուհի Մերիի քոլեջ, Լոնդոն, Անգլիա
1997 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Քոլեջ դը Ֆրանս, Փարիզ
1999 - 2000 թթ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Փարիզ, աստրոֆիզիկայի ինստիտուտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռւսերեն, անգլերեն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
FAK ANSEF NPS51-01
CRDF N 12006/NFSAT PH N067-02
ISTC A-53
ANSEF N05-PS-astroth-811-78
CRDF ARPA-3232-YE-04
ANSEF PS-astroth-1389

Պարգևներ
«Անանիան Շիրակացի» մեդալ

dsedrak@ysu.am

Դավիթ Մհերի Սեդրակյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

D. M. Sedrakian, D. H. Badalyan

Multichannel Scattering Amplitudes of Microparticles in a Quantum Well with Two-Dimensional δ-Potential | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2015, 50.2, 129-136 pp. |

Դավիթ Մհերի Սեդրակյան

Քաղաքացիական իրավունք | «Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ» Երկրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., 2007

Д.Седракян, А.Хачатрян, Д. Бадалян

О движении электрона в одномерной неупор. решетке из прямоугольных потенциальных барьеров | Изв. НАН Армении. Физика, т. 37, стр. 78, 2002

Д.Седракян, А.Хачатрян, Д. Бадалян

Рассеяние эелектрона на одномерной цепочке со структурным и композиционным беспорядком | Физ. Твердого Тела, т. 42, стр. 747, 2000
 

Հոդված/Article

Դ. Մ. Սեդրակյան, Կ. Մ. Շահաբասյան, Գ. Ա. Վարդանյան

Уравнение Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. I. Система уравнений для функций Грина (Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները երկկոմպոնենտ ֆերմի հեղուկի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 72-82 (ռուսերեն) |

Դ. Մ. Սեդրակյան, Կ. Մ. Շահաբասյան

Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. 2. Уравнение для сверхпроводящего протонного тока (Երկկոմպոնենտ ֆերմի-հեղուկի Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները: 2. Գերհաղորդիչ պրոտոնային հոսանքի հավասարումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 46-56 (ռուսերեն) |

Ա. Ա. Մելիք-Սարգսյան, Ա. Ա. Նազարյան, Լ. Տ. Հովհաննիսյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

Проект бортового лидара для детектирования нефтепродуктов на водной поверхности (Ջրային մակերևույթների վրա նավթանյութերի դետեկտման սարքի առաջարկ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 154-156 (ռուսերեն) |

Օ. Պ. Անիսիմովա, Գ. Ա. Վարդանյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

Некоторые свойства вакансий в твердом растворе He3-He4 (He3-He4 պինդ լուծույթում վականսիաների հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 55-60 (ռուսերեն) |

Д. М. Седракян, Д. А. Бадалян

Резонансное многоканальное рассеяние в нанотрубке с дельта-потенциалами | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53,1, стр. 40-49 |
1   2   3   4   5   6   7   8   18  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Sedrakian D. M., Harutyunyan A. S., Hayrapetyan M. V.

Magnetosonic waves in the crust of a neutron star. Journal of Physics | Conference Series 496 (2014) 012017

Д.Седракян, А.Хачатрян, Д. Бадалян

Локализация электрона на одномерной цепочке из случайных δ-рассеивателей | Физ. Твердого тела, т. 41, стр. 1851, 1999

Д.Седракян, А. Хачатурян, Д. Бадалян

Локализация электрона на одномерной цепочке из случайных δ-рассеивателей | Изв. НАН Армении, Физика, т. 33, стр. 166, 1998

А.Хачатрян, Д.Седракян, В.Гаспарян, Д. Бадалян

Сопротивление одномерной цепочки из периодически расположенных случайных рассеивателей | ЖЭТФ, т. 190, стр. 243, 1996

Д.М. Седракян, К.М. Шахабасян, Я. Мюкет

Внутренне магнитное поле пульсаров | Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 10, с. 537, 1974